FAQ subsidieoproep talentontwikkeling

Veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen'

Aanvragers die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen dit tot maximaal 7 jaar na hun promotie doen. Is dit een harde eis?

Ja, dit is een harde eis. De promotieplechtigheid mag niet eerder hebben plaatsgevonden dan 30 maart 2014. Dit is 7 jaar vóór voor de deadline voor het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag (30 maart 2021).

Wat wordt bedoeld met bijzondere persoonlijke omstandigheden?

Het gaat hier om persoonlijke omstandigheden die buiten de eigen invloedssfeer liggen waardoor u tijdelijk niet of minder hebt kunnen werken. Denk hierbij aan langdurig ziekteverlof of zorgverlof vanwege andere (mantel)zorgtaken.

Welke stukken moeten worden ingediend om in aanmerking te komen voor extensie?

Voor een extensie-aanvraag moet u de volgende documenten toesturen:

  • bewijs van de promotie
  • verklaring omtrent de teruggang in arbeidstijd
  • een bewijs van de zwangerschaps- en ouderschapsverloven (een ouderverklaring)
  • een bewijs van ziekteverlof of zorgverlof

Als u denkt voor extensie in aanmerking te komen, neemt u dan contact op via verplegingenverzorging@zonmw.nl. Akkoord voor extensie is verplicht vóór indiening van een projectidee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website