Projecten

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld voor transitiezorg

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

In Nederland groeien 1,3 miljoen kinderen op met chronische aandoeningen. Bij transitie naar volwassenheid/volwassenenzorg komt uitval uit zorg regelmatig voor. Jongeren/ouders verwachten goede voorbereiding, overdracht en nazorg. Dit is bij uitstek een taak voor verpleegkundigen. Investeringen in goede transitiezorg leiden tot betere patiëntervaringen en uitkomsten. Op de transitiepoli werken...

Bekijk dit project

Qwiek.up ADL interventie

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte in het verpleeghuis beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. Dit zorgt voor afleiding bij momenten van onrust. De interventie heeft als doel om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) situaties te...

Bekijk dit project

Nurses in the Lead:een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Het Nurses in the Lead (NiTL) programma is een leer- en verbeterprogramma voor wijkverpleegkundigen. Het doel van dit programma is het verder versterken van het verpleegkundig leiderschap. Doel In dit project wordt NiTL overdraagbaar gemaakt en verder verspreid onder niveau 6 verpleegkundigen. Werkwijze 4 aspirant-trainers (ervaren wijkverpleegkundigen) worden getraind om het programma binnen...

Bekijk dit project

Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken

Lopend (oktober 2020 - januari 2022)

Leerafdelingen worden steeds vaker opgezet om meer mbo en hbo verpleegkundigen in reële praktijksituaties op te leiden. Doel Het doel van dit project is om de theoretische, didactische en praktische basis te beschrijven van leerafdelingen als modulehandleiding voor zorg- en onderwijsinnovatie. Deze beschrijving vormt de basis voor evidence-based onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige...

Bekijk dit project

De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

De verpleegkundig specialist (VS), die verpleegkundige en medische expertise en behandelingen combineert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doelmatiger inrichten van zorg in de eerstelijn. De VS is een T-shaped beroepsbeoefenaar en beschikt over zowel generalistische als specialistische bekwaamheden. Op dit moment is er echter weinig bekend en geschreven hoe de gecombineerde rol van de...

Bekijk dit project

Naar een Klinisch Signaleringsplan op de HIC in 7 stappen. De KSP7s Methodiek.

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek zijn tijdens de piek van een psychiatrische crisis vaak niet goed in staat aan te geven wat hen helpt. Op die momenten biedt een Klinisch Signalerings Plan (KSP) de verpleegkundige een mogelijkheid om crisissignalen te herkennen en persoonlijke, op de patiënt afgestemde, interventies in te zetten zodat de crisis kan worden omgebogen....

Bekijk dit project

Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de intensive care

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Wanneer iemand overlijdt op de intensive care (IC) is dat ingrijpend voor naasten. Altijd gaat er een periode van onzekerheid en angst aan vooraf – kort of lang - en de situatie op een IC is niet bevorderlijk voor een intiem afscheid. Doel en werkwijze In dit project werken we een ‘goed voorbeeld’ uit van hoe verpleegkundigen naasten kunnen bijstaan rond het overlijden van een dierbare op de IC....

Bekijk dit project

Duale Aansturing in de Wijkverpleging

Lopend (september 2020 - september 2021)

Met de aanspraak Wijkverpleging is de wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de inhoud van de zorg als voor de organisatie ervan. Om dit te kunnen doen, is een inhoudelijke professionaliseringsslag alleen niet voldoende....

Bekijk dit project

Verpleegkundig specialist in de wijk

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor: Cliënten: dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zij moeten ook zelf de regie houden. Hiertoe zijn zij lang niet altijd in staat. Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk: dat zij te maken krijgen met hogere complexe zorg. De huidige teams zijn hier...

Bekijk dit project

Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Hartzorg op Afstand van Isala Harthuis is een innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten met hartfalen die in de thuissituatie werken aan hun herstel. Deze patiënten maken gebruik van technologie om zelf een aantal belangrijke fysieke waarden (gewicht, bloeddruk, polsslag) te meten. De verpleegkundigen kunnen hen hierdoor op afstand monitoren en waar nodig per patiënt signaleren of de zorg...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website