Projecten

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld voor transitiezorg

Lopend (oktober 2020 - juli 2022)

In Nederland groeien 1,3 miljoen kinderen op met chronische aandoeningen. Bij transitie naar volwassenheid/volwassenenzorg komt uitval uit zorg regelmatig voor. Jongeren/ouders verwachten goede voorbereiding, overdracht en nazorg. Dit is bij uitstek een taak voor verpleegkundigen. Investeringen in goede transitiezorg leiden tot betere patiëntervaringen en uitkomsten. Op de transitiepoli werken...

Bekijk dit project

Improving physical health and lifestyle behaviors in patients with serious mental illness: a cluster randomized controlled trial on the effectiveness of the nurse-led GILL eHealth intervention

Lopend (mei 2022 - mei 2026)

Bevordering van fysieke gezondheid en leefstijlgedrag van patiënten met een ernstige psychische aandoening: een cluster-gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de verpleegkundige GILL e-health interventie De lichamelijke gezondheid van cliënten met een ernstige psychische aandoening is vaak slechter dan die van mensen uit de algemene bevolking. Wij ontwikkelden een e-health instrument...

Bekijk dit project

Optimizing nurses knowledge and competences on how to provide geriatric essential care to increase older persons autonomy; geriAtriC Care EsseNTials (ACCENT)

Lopend (december 2021 - december 2025)

Verpleegkundige en verzorgende competenties voor essentiële geriatrische zorg gericht op de autonomie van ouderen: ACCENT Kwetsbare oudere cliënten zijn vaak sterk afhankelijk van geboden zorg bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Autonomie behouden tijdens deze zorgactiviteiten is van groot belang. Verpleegkundigen en verzorgenden bevinden zich in een sleutelpositie om cliënten vanuit hun...

Bekijk dit project

SMEtH - Symptom Management Essentials at Home

Lopend (december 2021 - april 2026)

SMetH Symptoom Management Essentiele zorg Thuis Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn is het omgaan met de gevolgen van de ziekte een zorg die iedere dag terugkomt. Het helpen omgaan met pijn, misselijkheid, slecht slapen, angst, somberheid en zorgen over familie, het geloof en de dood noemen we palliatieve zorg. Doel Met dit onderzoek willen we verzorgenden en verpleegkundigen leren om de...

Bekijk dit project

Creating optimized and future-proof emergency care for patients with complex multimorbidity

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Preventie van onbedoelde schade door spoedzorg bij patiënten met complexe multimorbiditeit Binnen de spoedzorg (ambulancezorg en spoedeisende hulp) zien we steeds meer patiënten met meerdere complexe aandoeningen. Deze patiënten hebben vaak heel specifieke en context gebonden zorgbehoeften. Onbedoelde schade De spoedzorg is primair ingericht op levensreddend handelen, maar dit kan, juist bij...

Bekijk dit project

LISTEN (Learning about the essentIal elementS of end-of-life communicaTion in palliativE Nursing care)

Lopend (februari 2022 - februari 2026)

Voor een goede dood is het voor ouderen belangrijk dat zij samen met hun naasten en zorgverleners de ruimte krijgen om met elkaar in gesprek gaan, om wensen uit te spreken en beslissingen weloverwogen zelf te nemen en vast te leggen. Dit proces wordt Advance Care Planning (ACP) genoemd. Rol verpleegkundige beroepsgroep De verpleegkundige beroepsgroep zou, als grootste beroepsgroep en als spin in...

Bekijk dit project

Intensive care follow-up service: developing and implementing a nurse-led e-health intervention for relatives of intensive care survivors

Lopend (december 2021 - december 2025)

Een opname op een intensive care (IC) afdeling is meestal erg ingrijpend voor de patiënt. Ook de familie maakt een emotioneel moeilijke periode door. Dit leidt bij 30 tot 50% van de familieleden tot klachten van angst, depressie en posttraumatisch stress. Deze klachten zijn samengebracht in het Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F). Op dit moment is er nauwelijks professionele ondersteuning...

Bekijk dit project

Late-life depression revisited by nursing science: development of an add-on intervention targeting functional recovery

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Depressie op latere leeftijd is een belangrijk maatschappelijk probleem. Desondanks zijn de behandelresultaten matig. Slechts 50% van de depressieve ouderen herstelt binnen 2 jaar. Ook blijft een deel van deze ‘herstelde’ ouderen last houden van functionele beperkingen. Dat betekent dat zij niet in staat zijn om hun dagelijks leven op te pakken zoals voor zij depressief werden. Verpleegkundige...

Bekijk dit project

SMILE – Self management support In clinical Leaders and Education

Lopend (september 2021 - september 2024)

Het onderzoeksprogramma SMILE (Self Management support In clinical Leaders and Education) richt zich op verpleegkundigen en verzorgenden die het zelfmanagement van patiënten ondersteunen tijdens de dagelijkse zorg. Doel Het uitgangspunt in dit participatieve actieonderzoek is dat klinische leiders een rolmodel voor zelfmanagementondersteuning kunnen worden door extra support. De goede...

Bekijk dit project

Timely personalized care for older people in the last phase of life

Lopend (november 2021 - november 2025)

Veel ouderen spreken niet over voorkeuren rondom het levenseinde. Daarnaast beheersen wijkverpleegkundigen en verzorgenden nog niet altijd de kennis en vaardigheden om deze gesprekken te voeren (advance care planning (ACP)). Rollen en verantwoordelijkheden Dit komt mede door onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden rondom ACP. Dit leidt er mede toe dat ouderen niet overlijden op de...

Bekijk dit project

Werkplaats Zelfmanagement XL: Verpleegkundigen en verzorgenden implementeren en leren over zelfmanagement

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Zelfmanagementondersteuning hoort bij de kern van het verpleegkundig beroep. Aansluiten bij behoeftes van patiënten/cliënten en samen beslissen vormen de pijlers van persoonsgerichte verpleegkundige zorg. De toepassing in de dagelijkse praktijk is echter nog niet vanzelfsprekend: het is uitdagend om deze vaardigheden aan te leren en te onderhouden. Doel en werkwijze Voor de Werkplaats...

Bekijk dit project

Communiceren volgens de SBAR – Op weg naar effectieve communicatie in acute situaties in het verpleeghuis

Lopend (mei 2022 - mei 2025)

De SBAR-methode Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is optimale communicatie tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen belangrijk. De communicatie is op deze momenten echter wisselend van kwaliteit. De SBAR-methode is een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. Ondanks de bewezen effectiviteit van de SBAR, is het implementeren niet zo maar een succes. ...

Bekijk dit project

Dagboek Implementatie als opmaat naar geïntegreerde interventies in Persoonsgerichte zorg op de Intensive Care afdeling; DIPIC-studie

Lopend (maart 2022 - maart 2025)

Een opname op de intensive care (IC) afdeling kan een stressvolle gebeurtenis zijn voor zowel patiënten als naasten. Het gebruik van een IC-dagboek is een bewezen effectieve interventie om de impact van een IC-opname te verminderen voor de patiënt en hun naasten. Doel en verwachte resultaten Het doel van de DIPIC-studie is om het digitale dagboek, genaamd ‘Post-IC’ succesvol te implementeren op...

Bekijk dit project

Data Driven Essential Care in District Nursing: improving patient outcomes and maintaining independence

Lopend (december 2021 - december 2025)

Data Gedreven Wijkverpleging: optimaliseren van zelfstandigheid van cliënten met wijkverpleging Voor veel thuiswonende ouderen is het behoud van zelfstandigheid een belangrijk doel. Er is weinig bekend over effectieve strategieën in de wijkverpleging om dit doel te bereiken. Ook wordt er tot op heden weinig gebruik gemaakt van de beschikbare data uit de zorgplannen om de kwaliteit van zorg te...

Bekijk dit project

Vimp tiptoolbox.

Lopend (januari 2022 - april 2023)

De TIP-toolbox (Kuk et al., 2017) is ontwikkeld om evidence based practice in de dagelijkse verzorgende en verpleegkundige beroepspraktijk te bevorderen met als toepassingsgebied het stimuleren van zelfredzaamheid. Deze toolbox helpt verpleegkundigen stapsgewijs bij het ontwikkelen van een implementatieplan door verschillende strategieën aan te reiken passend bij de meest voorkomende beïnvloedende...

Bekijk dit project

Preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH

Lopend (mei 2022 - mei 2025)

Zorgverleners voelen zich soms genoodzaakt zorg te verlenen zonder toestemming van de cliënt en/of waar de cliënt zich tegen verzet. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is een interventie ontwikkeld gericht op preventie van de toepassing van onvrijwillige zorg: Prevention and Reduction of Involuntary Treatment at Home (PRITAH). Recent...

Bekijk dit project

Empowering nurses to empower their patients: enabling nurses to recognize and effectively communicate with patients having low (digital) health literacy

Lopend (april 2022 - april 2026)

Ontwikkeling en evaluatie van trainingsmodules voor (toekomstig) verpleegkundigen om patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden In Nederland heeft 1 op de 3 volwassenen lage gezondheidsvaardigheden. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite met het begrijpen van hun ziekte, vinden het lastig om met zorgverleners te praten, of om beslissingen te nemen over hun...

Bekijk dit project

Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web

Lopend (juli 2021 - januari 2023)

Het Zelfmanagement Web is een aantrekkelijke gesprekshulp voor in de spreekkamer, die is ontwikkeld binnen het ZonMw-project NURSE-CC. Het gesprek gaat over het dagelijks leven in de volle breedte, niet alleen over ziekte en behandeling. Verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen gaan zo met patiënten met chronische aandoeningen in gesprek over wat voor hen belangrijk is. Door het gesprek op...

Bekijk dit project

VIMP Doorontwikkelen en verspreiden van het handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen uit project EVIDENCE

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Evidence based practice (EBP) kan bijdragen aan goede kwaliteit van zorg doordat zorg wordt verleend volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het team. Wat is er al gedaan? In het EVIDENCE-project zijn 13 zorgteams aan de slag gegaan met...

Bekijk dit project

Qwiek.up ADL interventie

Lopend (oktober 2020 - november 2021)

De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte in het verpleeghuis beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. Dit zorgt voor afleiding bij momenten van onrust. De interventie heeft als doel om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) situaties te...

Bekijk dit project

Nurses in the Lead:een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Het Nurses in the Lead (NiTL) programma is een leer- en verbeterprogramma voor wijkverpleegkundigen. Het doel van dit programma is het verder versterken van het verpleegkundig leiderschap. Doel In dit project wordt NiTL overdraagbaar gemaakt en verder verspreid onder niveau 6 verpleegkundigen. Werkwijze 4 aspirant-trainers (ervaren wijkverpleegkundigen) worden getraind om het programma binnen...

Bekijk dit project

Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken

Lopend (oktober 2020 - januari 2022)

Leerafdelingen worden steeds vaker opgezet om meer mbo en hbo verpleegkundigen in reële praktijksituaties op te leiden. Doel Het doel van dit project is om de theoretische, didactische en praktische basis te beschrijven van leerafdelingen als modulehandleiding voor zorg- en onderwijsinnovatie. Deze beschrijving vormt de basis voor evidence-based onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige...

Bekijk dit project

De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

De verpleegkundig specialist (VS), die verpleegkundige en medische expertise en behandelingen combineert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doelmatiger inrichten van zorg in de eerstelijn. De VS is een T-shaped beroepsbeoefenaar en beschikt over zowel generalistische als specialistische bekwaamheden. Op dit moment is er echter weinig bekend en geschreven hoe de gecombineerde rol van de...

Bekijk dit project

Naar een Klinisch Signaleringsplan op de HIC in 7 stappen. De KSP7s Methodiek.

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek zijn tijdens de piek van een psychiatrische crisis vaak niet goed in staat aan te geven wat hen helpt. Op die momenten biedt een Klinisch Signalerings Plan (KSP) de verpleegkundige een mogelijkheid om crisissignalen te herkennen en persoonlijke, op de patiënt afgestemde, interventies in te zetten zodat de crisis kan worden omgebogen....

Bekijk dit project

Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de intensive care

Lopend (augustus 2020 - mei 2022)

Wanneer iemand overlijdt op de intensive care (IC) is dat ingrijpend voor naasten. Altijd gaat er een periode van onzekerheid en angst aan vooraf – kort of lang - en de situatie op een IC is niet bevorderlijk voor een intiem afscheid. Doel en werkwijze In dit project werken we een ‘goed voorbeeld’ uit van hoe verpleegkundigen naasten kunnen bijstaan rond het overlijden van een dierbare op de IC....

Bekijk dit project

Duale Aansturing in de Wijkverpleging

Lopend (september 2020 - september 2021)

Met de aanspraak Wijkverpleging is de wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de inhoud van de zorg als voor de organisatie ervan. Om dit te kunnen doen, is een inhoudelijke professionaliseringsslag alleen niet voldoende....

Bekijk dit project

Verpleegkundig specialist in de wijk

Lopend (oktober 2020 - december 2021)

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor: Cliënten: dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zij moeten ook zelf de regie houden. Hiertoe zijn zij lang niet altijd in staat. Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk: dat zij te maken krijgen met hogere complexe zorg. De huidige teams zijn hier...

Bekijk dit project

Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Lopend (oktober 2020 - oktober 2021)

Hartzorg op Afstand van Isala Harthuis is een innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten met hartfalen die in de thuissituatie werken aan hun herstel. Deze patiënten maken gebruik van technologie om zelf een aantal belangrijke fysieke waarden (gewicht, bloeddruk, polsslag) te meten. De verpleegkundigen kunnen hen hierdoor op afstand monitoren en waar nodig per patiënt signaleren of de zorg...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website