Over dit programma

Het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen I liep van 2001 tot 2008. Het bleek dat voor veel onderwerpen nog weinig wetenschappelijke kennis voorhanden is en daardoor nog weinig wetenschappelijke evidence voor veel verpleegkundig en verzorgend handelen. In TWD I is met enkele onderzoeksprojecten een start gemaakt met het ontwikkelen van kennis.

Doel

Het doel van Tussen Weten en Doen I was een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundige en verzorgende interventies en strategieën. Het tweede doel was het in stand houden en verder uitbouwen van de onderzoeksinfrastructuur van verpleegkundigen en verzorgenden.

Tussen Weten en Doen II

Het programma Tussen Weten en Doen I heeft een vervolg gekregen in het programma Tussen Weten en Doen II (TWDII). TWDII richt zich op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen. 

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website