Over dit programma

Het programma draagt bij aan de kwaliteit en de transparantie in de wijkverpleging door het verder ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast wordt het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsstandaarden gestimuleerd. Dit met het doel bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg, ongewenste praktijkvariatie terug te dringen en het patiënten welzijn te bevorderen.

Doelstellingen

Het programma is een vervolg op het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden. Het doel van beide programma's is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.

Voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden zijn daar de volgende doelstellingen toegevoegd:

 • ontwikkeling en evaluatie van kwaliteitsstandaarden of hiervan afgeleide producten toegespitst op de wijkverpleging
 • nadrukkelijke aandacht voor de inbreng van het patiëntenperspectief door de Patiëntenfederatie structureel te betrekken bij de programma uitvoering
 • bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van kwaliteitsstandaarden

Het ministerie van VWS is opdrachtgever voor het programma en voor ZonMw contactpersoon richting partijen van de Hoofdlijnenakkoorden.

Uitgangspunten

Binnen het programma wordt gewerkt volgens onderstaande uitgangspunten:

 • Centraal stellen van de zorgvragers
  Zorg wordt zoveel mogelijk vanuit de context van de patiënt beschreven en dient tevens beschikbaar en toepasbaar te zijn voor mantelzorgers.
 • Beantwoorden van een vraag of behoefte uit de praktijk
  Knelpunten zoals ervaren in de dagelijkse praktijk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging en de eindgebruiker vormen de basis voor de kwaliteitsstandaarden. De kwaliteitsstandaarden bieden antwoorden op deze praktijkvragen.
 • Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria
  De ontwikkelde producten zijn gebaseerd op de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA) en het bijbehorende Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland. Hiernaast wordt expliciet ook ruimte geboden voor producten die niet volledig voldoen aan deze criteria, maar de praktijk wel ondersteunen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van die producten.
 • Gebruiken van 3 vormen van kennis
  Zowel wetenschappelijk bewijs, praktijkkennis als patiënten- en cliëntenervaringen leveren input voor de kwaliteitsstandaarden. Dit geldt ook voor andere producten dan kwaliteitsstandaarden.
 • Gebruiken in (klinische) besluitvorming
  Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden worden ondersteund in het kiezen van de juiste zorgopties, interventies en behandeldoelen.
 • Ontwikkelen middels een multidisciplinair ontwikkeltraject
  De beroepsvereniging V&VN is initiatiefnemer en eigenaar van de opgeleverde producten. Het ontwikkeltraject zelf is altijd multidisciplinair. Het betrekken van zorgvragers, naasten en andere beroepsgroepen vormen een wezenlijk onderdeel van deze multidisciplinaire aanpak. Evenals de betrokkenheid van andere veldpartijen zoals Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland.

Subsidierondes

De subsidieoproepen binnen 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' staan open voor organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website