Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg.

Uitgelicht

Zeggenschap van verpleeg-kundigen en verzorgenden

Portret Evelyn Finnema

‘Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken, waar de hele zorg baat bij heeft.’ Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zeggenschap krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de steeds complexere zorg te waarborgen.

Interview met hoogleraar en chief nursing officer Evelyn Finnema

Leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

Still uit de vlog over Nurses in the lead

‘De zorg wordt steeds complexer en de rol van de wijkverpleegkundige verandert. En daar is leiderschap voor nodig,’ vertelt universitair docent Gerrie Bours. Onder andere samen met wijkverpleegkundige Michelle Meertens traint zij ervaren wijkverpleegkundigen om het leer- en verbeterprogramma Nurses in the Lead binnen de eigen organisatie uit te voeren.

Bekijk de vlog

Meer aandacht

Portretfoto onderzoeker en wuijkverpleegkundige Kim de Groot

'Ik ben echt trots op mijn collega’s in de wijkverpleging. Wij houden mensen uit het ziekenhuis of zorgen dat ze eerder naar huis kunnen. Door ons blijft de zorg in ziekenhuizen overeind. Daar mag best meer aandacht voor zijn. We hebben daar overigens zelf ook een rol in. Zo ben ik op het NOS-journaal geweest. Had ik er zin in? Nee. Maar ik heb het gedaan voor mijn collega’s.'

'Je kunt niet zeuren en er vervolgens zelf niets aan doen'

Geef verzorgenden meer ruimte om hun kennis en ideeën te delen

Portretfoto van wijkverpleegkundige en adviseur Marieke Goris

Wijkverpleegkundige en adviseur Marieke Goris werkte tijdens de eerste golf van de coronapandemie als invaller in de wijkverpleging. Vanaf mei heeft zij haar functie als adviseur bij kenniscentrum Vilans weer opgepakt en zich vastgebeten in het ontwikkelen van kennisproducten over de herstelzorg na corona thuis. Haar oproep aan overheid, organisaties en media is: ‘Geef verzorgenden veel meer ruimte om hun kennis en ideeën te delen’.

Interview met wijkverpleegkundige en adviseur Marieke Goris

Een jaar na het Nightingalejaar is verpleegkundig leiderschap nog steeds belangrijk!

Portretfoto van lector Margreet van der Cingel

‘Verpleegkundigen en verzorgenden zetten patiënten altijd voorop, terwijl er veel veranderingen zijn en ze soms in een heel ander team samenwerken. Ik vind dat we heel trots moeten zijn dat ze dat zo vol weten te houden.’, zegt lector Margreet van der Cingel. ‘Ik zou wensen dat de beroepsgroep de vrijheid neemt om het werk in te richten zoals ze zelf vinden dat het moet op basis van hun deskundigheid. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.’

Interview met Margreet van der Cingel

Direct aan de slag met verpleegkundig leiderschap

Portretfoto Hester Vermeulen

Wat houdt leiderschap in en hoe geef je daar als verpleegkundige vorm aan? Hoogleraar Hester Vermeulen vertelt hoe je met de website en het leerboek direct aan de slag kunt met het nemen van een leiderschapsrol die bij jou past.

Website en leerboek

Verpleegkundig leiderschap definitief op de kaart gezet

Portretfoto van hoogleraar Lisette Schoonhoven

'Willen we ons als verpleegkundigen en als beroepsgroep blijven ontwikkelen en blijven werken aan betere patiëntenzorg, dan zijn onderzoek en innovatie onontbeerlijk', aldus hoogleraar Lisette Schoonhoven.

Hoe verpleegkundig leiderschap hét verschil maakt

Leiderschap door en voor verzorgenden

Leiderschap door en voor verzorgenden

Ludi Mulder op het podium tijdens een bijeenkomst

Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Maar ze zijn het minste in beeld bij management, beleidsmakers en onderzoekers. In het verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap staan ze wel centraal. 

Interview over verzorgend leiderschap

Werkplaats verzorgend leiderschap

In de Zorg voor Beter werkplaats 'verzorgend leiderschap' wordt samen met onder meer verzorgenden en studenten zorg en welzijn gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de kennis over verzorgend leiderschap en het optimaliseren van de tools voor het gebruik in de praktijk en het onderwijs.

Naar het project

Verpleegkundig leiderschapsprogramma

Met het verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research, dat nu 2x is uitgevoerd, is verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek voor betere patiëntenzorg definitief op de kaart gezet. In totaal hebben 28 gepromoveerde verpleegkundigen het LMNR-programma doorlopen. Benieuwd wie dat zijn en wat het een heeft opgeleverd?

> Interviewreeks deelnemers LMNR 2.0

> Interviewreeks deelnemers LMNR 1.0

Ambassadeurstrajecten

Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige

Jeugdverpleegkundigen ontvangen hun certificaat

In 2018 ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige. 16 verpleegkundigen van 11 verschillende jgz-instellingen volgden 9 maanden een traject waarin zij leerden om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen te schrijven en social media te gebruiken.

Lees meer over dit traject

Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap in de wijkverpleging? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein.

Bekijk de resultaten in de infographic

Evaluatie ambassadeurstraject voor verzorgenden

V&VN en ZonMw hebben de handen ineen geslagen om de verzorgenden in de wijk op de kaart te zetten. V&VN ontwikkelde een traject om verzorgenden tot ambassadeurs voor het vak op te leiden. Doel: zij kunnen namens de beroepsgroep het woord voeren en de beroepsgroep positioneren. Om te weten wat er goed werkt aan dit traject voerde de Vrije Universiteit, parallel aan het programma, onderzoek uit.

Bekijk de evaluatie

Download de brochure

Achtergrond

Dag van de Verpleging 2021

Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, bedanken we de verpleging en verzorging voor hun enorme inzet. Hoe kijken zij tegen de huidige situatie en de ontwikkeling van hun vak aan?

6 inspirerende interviews over hun enorme inzet en betrokkenheid

Dag van de verpleging 2020

12 mei is de internationale dag van de verpleging: een dag om de verpleging te bedanken en aandacht te vragen voor de (ontwikkelingen in de) beroepsgroep. In deze interviewreeks geven 8 verpleegkundigen en een lector hun visie op de ontwikkeling van hun vak en de huidige situatie.

Bekijk de interviewreeks
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website