Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg.

Uitgelicht

Verpleegkundig leiderschap

Deelnemers aan LMNR2.0 staan buiten voor een vergaderlocatie

In februari 2021 ronden de deelnemers aan Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0) hun training af. De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. In verschillende blogs en vlogs vertellen de deelnemers meer over hun onderzoek en hun ervaringen.

Lees de blogs en bekijk de vlogs

Werkplaats verzorgend leiderschap

Verpleegkundige en verzorgende met patiënt

In de Zorg voor Beter werkplaats 'verzorgend leiderschap' wordt samen met onder meer verzorgenden en studenten zorg en welzijn gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de kennis over verzorgend leiderschap en het optimaliseren van de tools voor het gebruik in de praktijk en het onderwijs.

Naar het project

Leiderschap door en voor verzorgenden

Ludi Mulder op het podium tijdens een bijeenkomst

Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Maar ze zijn het minste in beeld bij management, beleidsmakers en onderzoekers. In het verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap staan ze wel centraal. 

Interview over verzorgend leiderschap

Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap in de wijkverpleging? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein.

Bekijk de resultaten in de infographic

Evaluatie ambassadeurstraject voor verzorgenden

Verzorgenden samen met cliënt

V&VN en ZonMw hebben de handen ineen geslagen om de verzorgenden in de wijk op de kaart te zetten. V&VN ontwikkelde een traject om verzorgenden tot ambassadeurs voor het vak op te leiden. Doel: zij kunnen namens de beroepsgroep het woord voeren en de beroepsgroep positioneren. Om te weten wat er goed werkt aan dit traject voerde de Vrije Universiteit, parallel aan het programma, onderzoek uit.

Bekijk de evaluatie

Download de brochure

Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige

Jeugdverpleegkundigen ontvangen hun certificaat

In 2018 ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige. 16 verpleegkundigen van 11 verschillende jgz-instellingen volgden 9 maanden een traject waarin zij leerden om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen te schrijven en social media te gebruiken.

Lees meer over dit traject

Achtergrond

Dag van de verpleging 2020

12 mei is de internationale dag van de verpleging: een dag om de verpleging te bedanken en aandacht te vragen voor de (ontwikkelingen in de) beroepsgroep. In deze interviewreeks geven 8 verpleegkundigen en een lector hun visie op de ontwikkeling van hun vak en de huidige situatie.

Bekijk de interviewreeks
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website