Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten.

Knelpuntenanalyses

Om de de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten, is inzicht nodig in de knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen zodat die aangepakt kunnen worden. Daarom financieren we knelpuntenanalyses op verschillende onderwerpen.

Ontwikkeling van richtlijnen, standaarden en afgeleide producten

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden betekent niet automatisch dat de kennis uit kwaliteitsstandaarden wordt toegepast. Beschikbare kennis uit kwaliteitsstandaarden dient te worden vertaald naar de dagelijkse zorgverlening. Daarom investeren we onder andere in het opleiden en de netwerkvorming van implementatiecoaches en in de-implementatie van onnodige zorghandelingen.

Implementatie algemeen

Implementatiecoaches

Programmabureau

Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN) richt als vertegenwoordiger van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden een programmabureau in dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitsstandaarden. V&VN is initiatiefnemer en eigenaar van de opgeleverde producten.

Contact

Meer informatie

Relevante ZonMw-programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website