ZonMw tijdlijn Verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Verpleging en verzorging nl-nl Fri, 24 Sep 2021 08:45:26 +0200 Fri, 24 Sep 2021 08:45:26 +0200 TYPO3 news-7749 Thu, 23 Sep 2021 15:42:22 +0200 Nieuwe richtlijn Mantelzorg: voorkomen of verminderen van overbelasting https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/ontwikkeling-kwaliteitsstandaard-overbelaste-mantelzorg/ Steeds meer mantelzorgers verlenen lang en intensief zorg. Het risico op overbelasting ligt dan op de loer. De nieuwe richtlijn Mantelzorg biedt zorgprofessionals handreikingen en tools om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen. news-7691 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 Kennissynthese over evenwichtige zorgverlener gepubliceerd https://publicaties.zonmw.nl/kennissynthese-de-evenwichtige-zorgverlener/ Werk in de palliatieve zorg geeft naast voldoening ook mentale belasting. Onderzoeker en ethicus Suzanne Metselaar zocht met haar team in een kennissynthese uit hoe het zit met het evenwicht van zorgverleners. Hoe is dat te herstellen, behouden en versterken? news-7701 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 'Voor betere patiëntenzorg is ruimte voor reflectie nodig' https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/voor-betere-patientenzorg-heb-je-ruimte-voor-reflectie-nodig/ De CURA-methodiek helpt zorgverleners beter omgaan met hun morele twijfels. Inmiddels is het projectteam bezig met het toepassen van CURA in de praktijk, onder andere met CURA-ambassadeurs. Hoe gaat dat? Onderzoeker Charlotte Kröger en netwerkcoördinator Daniëlle van Bennekom vertellen erover. news-7718 Fri, 17 Sep 2021 08:28:23 +0200 Toolkits Samen beslissen voor patiënt en naaste in de ggz https://akwaggz.nl/toolkits-samen-beslissen/ Samen beslissen is belangrijk voor goede zorg. Om samen met een behandelaar een goede keuze te maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn diverse toolkits Samen beslissen gemaakt die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen. news-7694 Mon, 13 Sep 2021 11:19:15 +0200 Feedback gevraagd: richtlijn Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-zorg-bij-algemene-dagelijkse-levensverrichtingen-adl/ Ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) is de kern van de zorg die verpleegkundigen en verzorgenden leveren. Het verbeteren van ADL-functioneren is echter complex. Mede omdat ADL-zorg nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd is. De richtlijn ADL helpt hierbij. Geef uiterlijk 30 september feedback op de conceptversie, bijvoorbeeld over de relevantie van de aanbevelingen voor zorgvragers. news-7679 Thu, 09 Sep 2021 10:36:18 +0200 Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van Naasten https://akwaggz.nl/vernieuwde-kwaliteitsstandaard-voor-betrekken-naasten/ Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. news-7676 Wed, 08 Sep 2021 13:53:00 +0200 Nationale campagne Samen Beslissen van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-campagne-samen-beslissen-van-start/ Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Helaas is samen beslissen in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’. Om daar verandering in te brengen, is de nationale campagne Samen Beslissen van start gegaan.
De campagne is gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging.

Wat is samen beslissen?

Samen beslissen is het proces waarbij zorgverlener en patiënt of cliënt samen een beslissing nemen over een behandeling of bepaalde zorg. Hierbij bespreken zij risico’s, voor- en nadelen van verschillende behandelopties en persoonlijke waarden en voorkeuren van de patiënt met elkaar. Patiënten kunnen immers het beste aangeven wat zij belangrijk en het meest passend vinden in hun situatie. Daardoor is te zien dat samen beslissen bijvoorbeeld leidt tot meer tevredenheid over de genomen beslissing, meer therapietrouw en minder overbehandeling.

Waarom is daar meer aandacht voor nodig?

Ondanks dat veel zorgverleners al proberen hun patiënten te betrekken bij het behandelplan, is er nog werk aan de winkel. Sommige zorgverleners denken bijvoorbeeld dat het bespreken van keuzemogelijkheden te ingewikkeld is voor hun patiënten of cliënten. En patiënten bereiden zich nog te vaak niet goed voor op een gesprek. Dit alles kan ertoe leiden dat mensen zorg krijgen waar ze niet bewust voor hebben gekozen, of zelfs helemaal niet achter staan.

Wat biedt de campagne precies?

De campagne Samen Beslissen richt zich op het stimuleren van samen beslissen bij zorgverleners én patiënten. Voor patiënten geeft de campagne tips en handvatten om het gesprek met een zorgverlener goed voor te bereiden. Ook biedt de campagne sectorspecifieke tips en hulpmiddelen voor zorgverleners om hen te helpen met het toegankelijker opstellen naar de patiënt. Al deze hulpmiddelen, tips en informatie over samen beslissen vinden patiënten en zorgverleners op de website www.begineengoedgesprek.nl.

ZonMw en samen beslissen

Om samen een goede keuze te maken over een behandeling, hebben zorgverleners en patiënten informatie nodig. Bijvoorbeeld over hoe het leven eruit gaat zien na een behandeling. Het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS, initiatiefnemer van deze campagne, zet zich in voor meer inzicht in dit soort uitkomstinformatie. Als onderdeel van dit VWS-programma financiert ZonMw onderzoek naar het gebruik van uitkomstinformatie en het uitkomstgericht organiseren en betalen van de zorg. Maar vanuit ZonMw loopt meer onderzoek dat raakt aan samen beslissen. Benieuwd naar wat deze projecten allemaal ontwikkelen aan kennis en hulpmiddelen? Bekijk dan eens onze interviewreeks Samen beslissen.

Meer informatie

]]>
news-7627 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Leerplatform richtlijnontwikkeling https://publicaties.zonmw.nl/leerplatform-richtlijnontwikkeling/ Hoe kunnen beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? Met het leerplatform creëren we een digitale omgeving voor interprofessionele samenwerking. ‘Veel complexe zaken worden ontrafeld bij het koffiezetapparaat. Wij willen ook een omgeving creëren waarin mensen elkaar snel weten te vinden en met enthousiasme aan de slag gaan.’ news-7633 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Multidisciplinaire keuzetabel ondersteunt samen beslissen https://publicaties.zonmw.nl/samenwerken-aan-multidisciplinaire-keuzetabellen/ Hoe zorg je dat alle zorgprofessionals hetzelfde verhaal vertellen en op de hoogte zijn van andere behandelmogelijkheden? Zorgprofessionals en patiënten hebben gezamenlijk één keuzetabel voor knieartrose ontwikkeld die voor iedereen bruikbaar is in de praktijk. Benieuwd hoe hebben zij dat hebben aangepakt? En wat zijn de succes- en faalfactoren van zo’n aanpak? Lees het interview met Gerda van der Weele en Mitchell van Doormaal. news-7660 Fri, 03 Sep 2021 06:00:00 +0200 Gevolgen impact bezoekverbod in verpleeghuizen minimaliseren https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/gevolgen-van-restrictieve-maatregelen-door-covid-19-uitbraak-op-eenzaamheid-en-sociale-behoeften-van/t/blog/ Wat is de impact van het bezoekverbod op ervaren eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht vanuit het perspectief van bewoners, naasten en vrijwilligers? En hoe minimaliseer je die gevolgen? In haar blog vertelt Suzie Noten, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderen Tranzo, hoe zij in een gezamenlijk onderzoek aanbevelingen formuleert voor zorgpraktijk en beleid. news-7629 Thu, 19 Aug 2021 15:35:00 +0200 Tweet Zorgvisie over project Zinnige Infectie Zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zorgvisie-over-project-zinnige-infectie-zorg/ news-7562 Mon, 09 Aug 2021 06:00:00 +0200 Nieuwe kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-kwaliteitsstandaard-zorg-voor-gezonde-slaap-en-zorg-bij-slaapproblemen/ De nieuwe kwaliteitsstandaard voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten komt eraan. Met kernaanbevelingen én een werkkaart zodat zorgprofessionals niet alleen over de laatste kennis beschikken, maar ook handvatten krijgen voor op de werkvloer. Lees het interview met lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Robbert Gobbens over het ontwikkelproces van de kwaliteitsstandaard. news-7563 Sun, 08 Aug 2021 22:01:00 +0200 De-implementatiestrategie op maat voor de wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/the-dimple-study-de-implementation-of-low-value-care-in-home-care-nursing/ Het blijkt dat cliënten in de wijkverpleging vaak nog onnodige zorg ontvangen. Hoe kunnen we dit verminderen? Onderzoekers ontwikkelen samen met wijkverpleegkundigen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland een op maat gemaakte de-implementatiestrategie. news-7553 Mon, 26 Jul 2021 11:39:29 +0200 Nieuwe richtlijn Eenzaamheid onder ouderen https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/kwaliteitsstandaard-richtlijn-eenzaamheid-voor-wijkverpleegkundigen/ Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk signaleren eenzaamheid bij ouderen vaak als eerst. De nieuwe richtlijn en de bijbehorende gesprekshandleiding, helpen zorgprofessionals bij vragen als 'Hoe ga je met dit kwetsbare onderwerp om?' en 'Wat moet je wel doen, en wat liever niet?'. news-7454 Mon, 19 Jul 2021 06:00:00 +0200 Verpleegkundigen geven het goede voorbeeld voor transitiezorg https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83497 In Nederland groeien meer dan een miljoen kinderen op met chronische aandoeningen. Bij hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg komt uitval uit de zorg regelmatig voor. Een transitiepoli uitgevoerd door verpleegkundigen kan bijdragen aan betere transitiezorg. Daarom werkt AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam, samen met haar team aan een goede praktijkbeschrijving van een transitiepoli. news-7450 Thu, 15 Jul 2021 06:00:00 +0200 Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83494 Het tekort aan verpleegkundigen is momenteel zichtbaarder dan ooit. Om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende, goed opgeleide verpleegkundigen zijn die met plezier naar hun werk gaan. Leerafdelingen kunnen hier aan bijdragen. Daarom wordt nu de theoretische, didactische en praktische basis van leerafdelingen als modulehandleiding voor zorg- en onderwijsinnovatie beschreven. news-7452 Wed, 14 Jul 2021 06:00:00 +0200 Verpleegkundig specialist in de wijk https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83491 De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar mensen thuis. De wijkverpleging en -verzorging krijgt daardoor te maken met hoge complexe zorg. De huidige teams zijn vaak nog onvoldoende hiervoor toegerust. Een verpleegkundig specialist kan de teams wijkverpleging begeleiden in het leveren van complexe zorg aan huis en tevens laag-complexe, medische zorg thuis bieden waardoor de huisarts ontlast wordt. news-7441 Tue, 13 Jul 2021 06:00:00 +0200 Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie verminderen door de inzet van Qwiek.up https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83221 De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee beelden op de muur of het plafond worden geprojecteerd, begeleid door rustige of juist activerende muziek. Het doel van deze interventie is om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) situaties te voorkomen of te verminderen. Een handreiking helpt zorgprofessionals en organisaties om de Qwiek.up in te zetten. news-7451 Mon, 12 Jul 2021 06:00:00 +0200 De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: specialist én generalist https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83486 De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische expertise en behandelingen en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het doelmatiger inrichten van zorg in de eerste lijn. Op dit moment is er echter weinig bekend over hoe die gecombineerde rol kan worden vormgegeven. Daarom wordt er nu een praktische handreiking ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten, huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers. news-7440 Fri, 09 Jul 2021 06:00:00 +0200 Duale Aansturing in de wijkverpleging https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83440 Bij duale aansturing in de wijkverpleging werkt de wijkverpleegkundige nauw samen met de zorgmanager. Een van de voordelen van dit model is dat het wijkverpleegkundigen professionele vrijheid geeft. In het project ‘Duale Aansturing in de wijkverpleging’ wordt een stappenplan voor implementatie gemaakt zodat elke organisatie met duale aansturing aan de slag kan gaan. news-7439 Thu, 08 Jul 2021 06:00:00 +0200 Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de Intensive Care https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83200 Wanneer iemand overlijdt op de Intensive Care is dat ingrijpend voor naasten. In het project Sterven en Rouw op de Intensive Care wordt een ‘goed voorbeeld’ uitgewerkt van hoe verpleegkundigen naasten kunnen bijstaan rond het overlijden van een dierbare op de IC. 'Aan de hand van ervaring in de dagelijkse praktijk, maar ook gebaseerd op bestaande onderzoeksresultaten hebben we gemerkt wat naasten helpt om de situatie beter te verwerken.’ news-7443 Wed, 07 Jul 2021 06:00:00 +0200 Crisissignalen herkennen en persoonsgerichte interventies inzetten met een Klinisch Signaleringsplan https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83482 De 7-stappen-methodiek voor een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan helpt verpleegkundigen op een acute psychiatrische opnameafdeling om crisissignalen te herkennen en een op de patiënt afgestemde interventie in te zetten. In 7 stappen worden standaard interventies gecombineerd met ervaringen van familie, verpleegkundigen, ambulant behandelaren en ervaringsdeskundigen. news-7438 Tue, 06 Jul 2021 06:00:00 +0200 Nurses in the Lead: leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83218 ‘De zorg wordt steeds complexer en de rol van de wijkverpleegkundige verandert. En daar is leiderschap voor nodig,’ vertelt Gerrie Bours, universitair docent bij de Universiteit Maastricht en hoofddocent bij Zuyd Hogeschool. Samen met onder andere Michelle Meertens, wijkverpleegkundige bij Envida, traint zij ervaren wijkverpleegkundigen om het leer- en verbeterprogramma Nurses in the Lead binnen de eigen organisatie uit te voeren. news-7407 Mon, 05 Jul 2021 06:00:00 +0200 E-learning en website over wetgeving en financiering in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/wetgeving-en-financiering-in-de-langdurige-zorg/ Voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden in de financiering van deze zorg voor hun thuiswonende cliënt. Welke wet is wanneer van toepassing? En hoe verantwoord je dat? Om wijkverpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen, heeft het Van Kleef Instituut de website en e-learning hierover vernieuwd. news-7435 Thu, 01 Jul 2021 06:00:00 +0200 Beschrijven van praktijkvoorbeelden https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/ Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. 10 projecten in de verpleging en verzorging werken aan een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden. In deze vlogreeks stellen zij zich voor. news-7457 Wed, 23 Jun 2021 08:54:00 +0200 Tweet Waardigheid en trots over publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in 8 stappen’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-waardigheid-en-trots-over-publicatie-implementatie-van-het-leren-en-verbeteren-in-8-stappen/ news-7414 Tue, 22 Jun 2021 09:25:45 +0200 Nieuwe leernetwerken voor verminderen van niet-gepaste zorg https://doenoflaten.nl/2021/06/14/leernetwerken-doelmatige-labdiagnostiek-en-beter-zonder-katheter-gestart/ Het Citrienfondsprogramma Doen of Laten? is 2 nieuwe leernetwerken gestart waarin enthousiaste zorgverleners aan de slag gaan met het verminderen van niet-gepaste zorg. Deelnemers uit 13 verschillende ziekenhuizen sloten zich al aan bij het netwerk ‘Doelmatige labdiagnostiek’ en 14 bij het netwerk ‘Beter zonder katheter’. Aanmelden is nog mogelijk! news-7394 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Meer inzicht in leernetwerken rond langdurige zorg en onbegrepen gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-inzicht-in-leernetwerken-rond-langdurige-zorg-en-onbegrepen-gedrag/ Complexe vraagstukken rondom onbegrepen gedrag en integrale ouderenzorg vragen om samenwerking. Een leernetwerk kan helpen hier vorm aan te geven. ZonMw financierde het opzetten van leernetwerken binnen haar programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en het Actieprogramma Verward Gedrag (AVG) en gaf Platform31 en Onderzoeksinstituut IVO opdracht deze leernetwerken te evalueren. Leernetwerken

Leernetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en praktijk. De uitwisseling van kennis tussen beide partijen wordt binnen zo’n netwerk versterkt.  Binnen het netwerk worden ook kennis en vaardigheden ontwikkeld, om samen een situatie te begrijpen en te komen tot een werkwijze waarin ieders expertise optimaal wordt benut.  

Toegevoegde waarde

Uit de evaluatie blijkt dat leernetwerken   van toegevoegde waarde zijn op het gebied van nieuwe contacten opdoen, nieuwe inzichten verwerven, een vergroot omgevingsbewustzijn, het cliëntperspectief meer als uitgangspunt nemen, een ‘bredere blik’ en het opdoen van ervaringen met domeinoverstijgend leren.

Leernetwerk opzetten

Hoe zet je een leernetwerk op? Analyseer eerst de omgeving waarin het leernetwerk beoogt te opereren. Wat is de leer- of kennisbehoefte van organisaties en haar medewerkers? Leernetwerken kunnen verschillende accenten krijgen, zoals focus op onderwijs, focus op samenwerking tussen professionals en focus op het delen van kennis. Wat past hangt af van context en behoefte. Denk ook in een vroeg stadium na over financiering.

Continue aandacht nodig

Bouwen aan interprofessioneel leren gaat niet vanzelf. Het vergt tijd en continue aandacht. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat professionals in zorg, veiligheid en onderwijs in toenemende mate ervaren dat zij professionals uit andere domeinen nodig hebben voor goede uitoefening van hun vak. Tegelijkertijd is in veel organisaties interprofessioneel leren en samenwerking tussen organisaties of domeinen nog nieuw.

Uit de evaluatie blijkt dat het betrekken van ervaringsdeskundigen in de leernetwerken zorgt voor een rijker perspectief en nodigt professionals uit om ook vanuit het ‘menselijk’ perspectief te kijken.

Uitkomsten evaluatie

De evaluatie leverde veel inzichten op waar toekomstige leernetwerken van kunnen profiteren. Zo kwam er zicht op werkzame elementen en generieke principes bij het opzetten, verbreden en bestendigen van een leernetwerk. Deze zijn te vinden in het rapport ‘De waarde van leernetwerken’ en in een factsheet waarin we 6 inzichten voor een goed lopend leernetwerk delen.   

Meer weten?

]]>
news-7360 Wed, 09 Jun 2021 07:18:25 +0200 App met keuzehulpen voor toepassing ggz-zorgstandaarden https://akwaggz.nl/nieuwe-app-met-keuzehulpen/ Met de app GGZ Standaarden is er één centrale plek voor alle beschikbare keuzehulpen zodat ze makkelijker te gebruiken zijn. De app is er voor professionals in de ggz die niet dagelijks werken met een bepaalde stoornis en ook voor (laatstejaars)studenten als kennismaking met zorgstandaarden. Specialisten kunnen de keuzehulpen gebruiken om te toetsen of hun behandeling aansluit bij de zorgstandaard. news-7341 Wed, 02 Jun 2021 12:27:21 +0200 Infographic biedt 9 handvatten voor verzorgend leiderschap https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/werkplaats-verzorgend-leiderschap/ Hoe kun je als verzorgende zelf aan de slag gaan met het nemen van leiderschap? De werkplaats verzorgend leiderschap heeft een overzichtelijke infographic gemaakt met in totaal 9 handvatten die je kunnen ondersteunen in jouw leiderschapsrol. Of het nu gaat om een gesprek met een bestuurder of een presentatie voor collega’s. Download de infographic en ga aan de slag.