De toename van het aantal ouderen en mensen met een chronische ziekte, de verschuiving van meer zorg naar de thuissituatie en de technologische en andere ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de verpleegkundigen en verzorgenden. Hierdoor ontstaan nieuwe kennisbehoeften. Deze signaleren we op verschillende manieren.

Het veld raadplegen 

Wat vinden verpleegkundigen en verzorgenden? Juist zij weten wat er speelt in de dagelijks praktijk. Zo weten zij als geen ander wat de knelpunten zijn en aan welke kennis behoefte is. 

Daarom peilen we de kennisbehoefte bij hen. Dat doen we bijvoorbeeld voorafgaand aan de start van een programma. We bevragen dan verpleegkundigen en verzorgenden, bijvoorbeeld tijdens een verkenning, invitational conference of via een oproep via social media. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de kennisagenda voor de verpleging en verzorging, met een uitwerking voor de wijkverpleging Deze komt tot stand door het veld te betrekken en zal najaar 2018 beschikbaar komen. In een kennisagenda staat welke kennis (nog) ontbreekt en hoe we deze kunnen ontwikkelen. 

Verzoek van onze opdrachtgever 

Ook kan het zijn dat één van onze opdrachtgevers signaleert dat er een kennisbehoefte is ontstaan bij verpleegkundigen en/of verzorgenden. Zij vragen ons dan om het verder op te pakken. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld het ministerie van VWS, het ministerie van OCW, NWO of een veldpartij. 

Zo hebben onderzoekers uitgezocht wat voor kennis verzorgenden in de wijkteams nodig hebben, gezien de transitie. Dit onderzoek deden zij aan de hand van aantallen, deskundigheid en de rol van verzorgenden. 

Gerelateerde programma's

Duurzame kwaliteitsverbetering

ZonMw draagt bij aan een duurzame kwaliteitsverbetering van de verpleging en verzorging (V&V) door het bevorderen van:

  • Signaleren kennisbehoefte
  • Kennisontwikkeling
  • Kennis toepasbaar maken
  • Kennis gebruiken in de praktijk

Dit doet ZonMw door het inzetten van subsidies voor projecten en opdrachten, het stimuleren en ondersteunen van (onderzoeks)infrastructuren en het verbinden en delen van kennis. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website