Gerelateerde programma's

Duurzame kwaliteitsverbetering

ZonMw draagt bij aan een duurzame kwaliteitsverbetering van de verpleging en verzorging (V&V) door het bevorderen van:

  • Signaleren kennisbehoefte
  • Kennisontwikkeling
  • Kennis toepasbaar maken
  • Kennis gebruiken in de praktijk

Dit doet ZonMw door het inzetten van subsidies voor projecten en opdrachten, het stimuleren en ondersteunen van (onderzoeks)infrastructuren en het verbinden en delen van kennis. 

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Zij werken in alle zorgsectoren en zijn voor patiënten en artsen dé onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde zorg, preventie en ondersteuning. Om deze centrale rol goed te kunnen vervullen, is goed onderbouwde kennis nodig.

Voorbeelden van kennisontwikkeling

Onderzoekers ontwikkelen met het werkveld kennis, die de praktijk ondersteunt. Hier volgen enkele voorbeelden van projecten:

  • In het project Self-Made & Sound is onderzocht hoe je als verpleegkundige of verzorgende de patiënt het beste ondersteunt bij zelfmanagement of bij het voeren van de eigen regie.  
  • Het project Basic Care Revisited levert wetenschappelijke onderbouwing op de basiszorg (o.a. wassen, aankleden en voeden), gericht op interventies voor de verpleegkundige zorgverlening. 
  • En waarom kiezen studenten voor de wijk en hoe zorg je ervoor dat meer studenten dit doen? Deze kennis, die ontwikkeld wordt in het project COMPLEX CARE, is nodig om te kunnen bevorderen dat meer studenten kiezen voor het werk in de wijk, waar grote tekorten aan hbo-opgeleide verpleegkundigen zijn.

Zorgen voor samenwerking

Om kennis te ontwikkelen is een goede onderzoeksinfrastructuur nodig. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een structurele samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, ROC’s en praktijk (regionale consortia). 

Door bijvoorbeeld de inzet van grote onderzoekslijnen krijgen deze regionale consortia de gelegenheid zichzelf te versterken. Tegelijkertijd wordt het wetenschappelijk kader vergroot door promotie- en post-doc trajecten voor verpleegkundigen en worden universiteiten gestimuleerd meer hoogleraren met een verpleegkundige leeropdracht te benoemen. 

Ook het leiderschapstraject, waarin 12 veelbelovende post-docs zijn opgeleid om leidende posities te verwerven, is een investering in een goede onderzoeksinfrastructuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website