Gerelateerde programma's

Duurzame kwaliteitsverbetering

ZonMw draagt bij aan een duurzame kwaliteitsverbetering van de verpleging en verzorging (V&V) door het bevorderen van:

  • Signaleren kennisbehoefte
  • Kennisontwikkeling
  • Kennis toepasbaar maken
  • Kennis gebruiken in de praktijk

Dit doet ZonMw door het inzetten van subsidies voor projecten en opdrachten, het stimuleren en ondersteunen van (onderzoeks)infrastructuren en het verbinden en delen van kennis. 

De kennis die onderzoekers ontwikkelen, moet in de praktijk bruikbaar zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom dragen we ook bij dat deze kennis toepasbaar en bruikbaar is. Deze kennis wordt bijvoorbeeld vertaald in kwaliteitsstandaarden, beschikbaar gesteld via kennispleinen en in onderwijsmateriaal.

Kwaliteitsstandaarden

Samen met V&VN worden kwaliteitsstandaarden en richtlijnen ontwikkeld. Bijvoorbeeld over eenzaamheid en overbelaste mantelzorg. Deze standaarden bevatten concrete aanbevelingen over de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. 

Ontwikkelen van tools

De digitale werkplaats ‘Kwaliteit Hbo-V stages wijkverpleging’ biedt informatie en tools om de kwaliteit van stages te verbeteren. Zo is onder meer een animatiefilmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe een wijkverpleegkundige een student kan begeleiden op de 7 CanMEDS-rollen uit het Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (2015) en het Expertisegebied wijkverpleegkundige (2012)

Ook is voor verpleegkundigen het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ ontwikkeld. In het leerboek worden praktische interventies en tools gepresenteerd die verpleegkundigen kunnen toepassen bij de zorg en begeleiding van patiënten en hun omgeving. 

Het Van Kleef Instituut heeft samen met LOCOmotion een e-learning ontwikkeld over wetgeving en financiering waar (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden mee te maken krijgen bij het verlenen van langdurige zorg. Hieraan gekoppeld is een website met achtergrondinformatie. 

Kennispleinen 

ZonMw stimuleert het inrichten en onderhouden van kennispleinen, zoals www.zorgvoorbeter.nl voor verpleging, verzorging en thuiszorg en www.beteroud.nl voor de ouderenzorg.

Op deze kennispleinen is veel betrouwbare en actuele informatie beschikbaar voor onder andere zorgprofessionals en docenten, zoals praktijkvoorbeelden, instrumenten, richtlijnen, lespakketten en praktische tips. ZonMw werkt hier in samen met organisaties als Vilans, ActiZ, BTN en V&VN.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website