Gerelateerde programma's

Duurzame kwaliteitsverbetering

ZonMw draagt bij aan een duurzame kwaliteitsverbetering van de verpleging en verzorging (V&V) door het bevorderen van:

  • Signaleren kennisbehoefte
  • Kennisontwikkeling
  • Kennis toepasbaar maken
  • Kennis gebruiken in de praktijk

Dit doet ZonMw door het inzetten van subsidies voor projecten en opdrachten, het stimuleren en ondersteunen van (onderzoeks)infrastructuren en het verbinden en delen van kennis. 

De ontwikkelingen in de verpleging en verzorging gaan snel. Voor de praktijk is het niet altijd eenvoudig om nieuwe kennis bij te houden en toe te passen in het dagelijks werk. We stimuleren daarom bijvoorbeeld het ‘teamleren’, waarbij docenten en zorgprofessionals van en met elkaar leren om kennis in de praktijk toe te passen.

Scholing voor verpleegkundigen 

We financieren projecten die ervoor zorgen dat kennis ook écht gebruikt wordt in de praktijk. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Stichting KinderThuisZorg heeft binnen de subsidieronde ‘Indiceren en organiseren van de zorg’ de e-learning ‘Ivy’ voor kinderverpleegkundigen ontwikkeld, die goed gebruikt is binnen en buiten de eigen organisatie . 
  • Er is een e-learning en scholing ontwikkeld voor praktijkondersteuner en huisarts over het werken met een individueel zorgplan in de praktijk voor het verbeteren van de zorg thuis voor ouderen. 

Aandacht voor onderwijs

Ook werken we samen met mbo, hbo en universitaire opleidingen. Vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg is bijvoorbeeld in samenwerking met de MBO Raad een servicedocument ontwikkeld voor docenten op het mbo, waarin de state of the art rond verpleging, verzorging en welzijn voor ouderen is beschreven.  

Verder stimuleren we dat alle studenten V&V bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg, door bestaande en nieuw ontwikkelde leermaterialen in bestaande leerstof van het curriculum te integreren.  

Bouwen aan infrastructuur

In 2015 hebben de 17 opleidingen hbo-verpleegkunde het nieuwe Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 gepubliceerd, dat de basis vormt voor de curricula. Dankzij onze subsidie is hierin aandacht besteed aan de competenties voor het werken in de wijk, ouderenzorg en het gebruik van en reflecteren over evidence based kennis. 

In de leernetwerken wijkverpleging leren docenten en zorgprofessionals samen en van elkaar. In de digitale werkplaats Leernetwerken Wijkverpleging staat informatie hoe je hier zelf mee aan de slag kan. 

Een ander voorbeeld is het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige' dat in 2013 met subsidie van ZonMw als pilot is gestart en nu een regulier scholingstraject is geworden, dat wordt uitgevoerd door V&VN. Dit traject bestaat uit trainingen, intervisie en coaching om persoonlijke leiderschapskwaliteiten van talentvolle wijkverpleegkundigen te versterken, zodat zij de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau kunnen vertegenwoordigen. Inmiddels is er ook een vergelijkbaar traject voor verzorgenden in de wijk ontwikkeld. Beide trajecten zijn geëvalueerd en de resultaten daarvan komen in juni 2018 beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website