In Nederland werken ruim 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom zetten we graag gezamenlijk in op een duurzame kwaliteitsverbetering in de verpleging en verzorging.

Subsidieprogramma’s

De subsidies komen uit verschillende ZonMw-programma’s. Een aantal programma’s is specifiek gericht op de verpleging en verzorging (V&V): 

Ook in andere programma’s komt de V&V-sector aan bod. Bijvoorbeeld bij Palliantie, Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), Langdurige zorg en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg.

Hoe komen we tot kennis van en voor de verpleging?

Onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers en docenten werken samen in de onderzoeks(projecten) die wij financieren. Zo komen we tot kennis, waar jij als verpleegkundige of verzorgende écht wat mee kan. Benieuwd wat we zoal doen? Bekijk het filmpje.

Investeren in kennis

Samen met het werkveld signaleren we de behoefte en stimuleren we het ontwikkelen, toepasbaar maken en gebruiken van de kennis. Dat doen we door subsidies te geven aan verschillende projecten en door het bevorderen van het delen van kennis tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van een infrastructuur om deze ontwikkelingen op de lange termijn te borgen. 

We onderscheiden 4 fases in deze projecten en activiteiten, die met elkaar verbonden zijn. Alleen als kennis toepasbaar wordt gemaakt voor de praktijk en ook daadwerkelijk wordt gebruikt, kan deze bijdragen aan kwaliteitsverbetering:

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website