Projectomschrijving

Het Bow Tie model is een instrument dat bijdraagt aan een veiliger gezondheidszorg. Het kan medicatiefouten voorkomen.

Het instrument is afkomstig uit de industrie. Het AMC heeft het aangepast voor toepassing in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is gebeurd in samenwerking met het CBO, met begeleiding van een expert op veiligheidsgebied. Daarbij is gekeken naar het in kaart brengen van risico’s op medicatiefouten. En naar de manier waarop het model het meest efficiënt kan worden ingezet.

Het Bow Tie model wordt ingezet in multidisciplinaire brainstormsessies waarbij de deelnemers de belangrijkste incidenten en risico’s benoemen. De resultaten worden verder geanalyseerd met Bow Tie. Aan de hand van een risicomatrix vindt vervolgens prioritering plaats.

Het Bow Tie model kan uitstekend worden toegepast als startpunt bij verbetering van medicatie- en patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Het:

  • zorgt voor bewustwording van onveilige situaties
  • geeft inzicht in risico’s op medicatiefouten en de achterliggende oorzaken
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website