Informatie over dit onderwerp is ontwikkeld voor zorgbestuurders om hun verantwoordelijkheid beter te kunnen invullen. Bijvoorbeeld om patiëntveiligheid duurzaam te implementeren en te borgen in de cultuur en systemen van de organisatie.

De bestuurder als eindverantwoordelijke

Bestuurders hebben een verantwoordelijkheid bij veiligheid in de zorg. Met de term ‘bestuurder’ doelt ZonMw niet alleen op de leden van de Raad van Bestuur, maar ook op het hoger instellingsmanagement en het stafbestuur.

Veiligheid begint bij goed bestuur

In 2014 verscheen de uitgave Veiligheid begint bij goed bestuur. Deze publicatie geeft een tussenstand van de projectresultaten met daarbij een blik naar de toekomst. Ook komt de meerwaarde van de projecten voor de bestuurder en de dagelijkse praktijk aan de orde. 

Download publicatie 'Veiligheid begint bij goed bestuur'

In deze projecten gaat het niet om de ontwikkeling van nieuwe interventies voor zorginhoudelijke problemen. Daarvoor is al veel ontwikkeld. De projecten leveren vooral kennis op voor de bestuurders om patiëntveiligheid duurzaam te implementeren en te borgen. De projecten bieden inzicht in verschillende methodieken, zoals het gebruik van checklists, walkrounds, audits of dossieronderzoek.

Eindevaluatie programma 'Veiligheid in de zorg'

In het najaar van 2016 is de eindevaluatie van het programma Veiligheid in de Zorg gestart. De nadruk in deze evaluatie ligt op de realisatie van de doelstellingen, de doorwerking ervan in de praktijk en de aanbevelingen voor de besteding van de resterende middelen. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting begin 2017.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website