Over dit programma

VWS-programma Uitkomstgerichte zorg

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in de periode 2018-2022. Eind 2019 hebben de partijen van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) hier gezamenlijk plannen voor uitgewerkt. Deze zijn te vinden op de website www.uitkomstgerichtezorg.nl en zijn samen te vatten in 4 ontwikkellijnen die onderling verbonden zijn:

  1. Meer inzicht in uitkomsten.
  2. Meer samen beslissen.
  3. Meer uitkomstgericht organiseren en betalen.
  4. Betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie.

Het uitgangspunt van het programma is dat iedere patiënt de zorg verdient die het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past. Voor de best passende zorg is het nodig dat patiënt en zorgverlener inzicht hebben in de voor de patiënt relevante problemen en de daarvoor te bereiken uitkomstdoelen.

Programma ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen’

Het ZonMw-programma ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen’ valt binnen ontwikkellijn 3 van het bredere VWS-programma Uitkomstgerichte zorg.

Doel

Het doel van ontwikkellijn 3 is om kansrijke initiatieven bij elkaar te brengen en verschillende organisatie- en contractvormen naast elkaar te leggen om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet. Er wordt gezocht naar succes- en faalfactoren, naar manieren om drijfveren te vinden om te komen tot samenwerkingsvormen gericht op het organiseren van persoonsgerichte zorg liefst in het netwerk van zorg en naar de meest effectieve manieren om continu leren en verbeteren te stimuleren. Uiteindelijk levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk.

Subsidieronde

Dit programma loopt tot en met 2022 en omvat 1 subsidieronde. De subsidieronde werd in het najaar van 2020 ingezet. De gehonoreerde projecten zijn in het voorjaar van 2021 van start gegaan. De projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden.

Meer informatie

Uitkomstgerichte zorg

Om de best passende zorg te kunnen bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg. Daarom stimuleren we vanuit verschillende ZonMw-programma's onderzoek naar (het gebruik van) uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze programma's, waaronder het programma Uitkomstgericht Organiseren en Betalen, vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

> Thema uitkomstgerichte zorg

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website