Over dit programma

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten, zodat ze met die informatie samen kunnen beslissen over de behandeling. Ook kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie.

Doel

Met het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg zoeken we antwoorden op kennisvragen over het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Het onderzoek dient ter ondersteuning van het VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen.

VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg

In 2018 zette het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte Zorg op. Belangrijke partijen die onderdeel uitmaken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ), werkten hun doelen voor dit programma uit in 4 ontwikkellijnen:

  • meer inzicht in uitkomsten
  • meer samen beslissen
  • meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  • betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Die 4 ontwikkeldoelen roepen een aantal vragen op. Met dit programma willen we samen met de HLA-MSZ-partijen daarom het volgende inzichtelijk maken:

  • in welke mate het werken met uitkomstinformatie in de Nederlandse medisch-specialistische zorgpraktijk wordt toegepast en wat de ambities hierin zijn
  • welke voorwaarden daarbij vereist zijn
  • wat wel werkt en wat niet werkt
  • wat goede voorbeelden zijn

Subsidieronde

Het programma loopt van 2021 tot en met 2022 en bestaat uit 2 subsidierondes voor praktijkgericht onderzoek. De eerste subsidieronde is inmiddels al uitgegaan en gesloten.

Uit die subsidieoproep zijn inmiddels 6 projecten gehonoreerd.

Ook de 2e subsidieoproep over de kernset generieke PROMs is uitgegaan en inmiddels gesloten.

Meer informatie

Uitkomstgerichte zorg

Om de best passende zorg te kunnen bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg. Daarom stimuleren we vanuit verschillende ZonMw-programma's onderzoek naar (het gebruik van) uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze programma's, waaronder het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg, vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

> Thema uitkomstgerichte zorg

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website