Projectomschrijving

In de regio’s Noordwest-Veluwe en Delft wordt geestelijke verzorging in de thuissituatie gerealiseerd. Dit actieonderzoek brengt de interprofessionele samenwerking tussen disciplines in zorg en welzijn tot stand. Het doel is mensen in de wijk adequaat te ondersteunen bij hun levensvragen.

Onderzoek

Er wordt gewerkt aan kernaspecten van interprofessioneel werken: ambitie, organisatie, proces, relatie en belangen. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers en geestelijk verzorgers participeren in focusgroepen en werksessies. Andere functionarissen kunnen aansluiten. Burgers, patiënten en naasten worden gevolgd als zij geestelijke verzorging ontvangen.

Verwachte resultaten

Het onderzoek levert kritische succesfactoren voor een effectieve manier van interprofessioneel samenwerken en deze worden uitgewerkt in implementatierichtlijnen. De impact van de geestelijke verzorging wordt gepresenteerd in de vorm van verhalen van patiënten.

Dubbelinterview

‘Persoonlijk contact tussen professionals blijkt een belangrijke sleutel voor goede samenwerking en onderlinge afstemming.’ Ook het samen bespreken van concrete casussen van cliënten blijkt een krachtig hulpmiddel voor betere samenwerking te zijn.
> Lees meer over de uitkomsten

 

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein optimaal samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen? Tijdens de masterclass die Agora en ZonMw organiseerden presenteerde Aliza Damsma de eerste resultaten en tools van dit actieonderzoek.

> Bekijk de masterclass en de presentaties

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website