Projectomschrijving

In de regio’s Noordwest-Veluwe en Delft wordt geestelijke verzorging in de thuissituatie gerealiseerd. Dit actieonderzoek brengt de interprofessionele samenwerking tussen disciplines in zorg en welzijn tot stand. Het doel is mensen in de wijk adequaat te ondersteunen bij hun levensvragen.

Onderzoek

Er wordt gewerkt aan kernaspecten van interprofessioneel werken: ambitie, organisatie, proces, relatie en belangen. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers en geestelijk verzorgers participeren in focusgroepen en werksessies. Andere functionarissen kunnen aansluiten. Burgers, patiënten en naasten worden gevolgd als zij geestelijke verzorging ontvangen.

Verwachte resultaten

Het onderzoek levert kritische succesfactoren voor een effectieve manier van interprofessioneel samenwerken en deze worden uitgewerkt in implementatierichtlijnen. De impact van de geestelijke verzorging wordt gepresenteerd in de vorm van verhalen van patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website