Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Steeds vaker krijgen ook sociaal werkers en vrijwilligers in hun werk te maken met vragen rondom zingeving, maar die worden door hen niet altijd herkend en/of ondersteund. Met dit project willen we bereiken dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om herkenning van behoefte aan en implementatie van ondersteuning te bevorderen. Via actieonderzoek werken we daaraan, met als te beantwoorden vraag:

 

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?

 

Sociaalwerkorganisaties, netwerken palliatieve zorg, geestelijk verzorgers, ouderen, vrijwilligers, studenten en onderzoekers werken gezamenlijk aan dit thema, in Nijmegen, Zwolle, Dalfsen en Meppel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website