Projectomschrijving

Vroegtijdige signalering van zingevingsvragen en professionele ondersteuning helpt om gezondheidsproblemen te voorkomen die ontstaan door gebrek aan zingeving, en draagt bij aan een beter en zinvoller leven. Thuiswonende ouderen hebben zingevingsvragen die in het sociaal domein onvoldoende herkend worden en onvoldoende in samenwerking met ouderen zelf en met andere professionals zoals geestelijk verzorgers worden ondersteund. Projectleiders geestelijke verzorging zoeken naar een passende infrastructuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, waarbij inzicht in de signaal- en eerste opvangfunctie van wijkprofessionals in het sociaal domein helpend is. Het sociaal domein heeft een taak om zingevingsvragen te herkennen en te ondersteunen en dat vraagt om versteviging van competenties van sociaal werkers en om interdisciplinaire samenwerking.

Doel

Met dit actieonderzoek willen de betrokken projectleiders, geestelijk verzorgers, sociaalwerkorganisaties, ouderen en onderzoekers antwoord geven op de vraag: Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?

Werkwijze

Binnen het actieonderzoek ouderen, sociaal werkers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers, studenten en onderzoekers op 4 plaatsen in Nederland een Living Lab. Hierbinnen werken zij samen aan het realiseren van het doel. De werkgroepen worden gevormd in Nijmegen, Zwolle, Dalfsen en Meppel. Zij komen regelmatig bijeen voor kennisdeling, het stellen van doelen, en het formuleren van actieplannen. Naast de bijeenkomsten verzamelen zij informatie bij hun achterban over behoeften, knelpunten en verbeter- en samenwerkingsmogelijkheden, en testen zij nieuwe werkwijzen.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen. We ontwikkelen:

  • een procesbeschrijving om tot lokaal/regionaal passende infrastructuren te komen die afstemming tussen geestelijk verzorgers en professionals in het sociaal werk en sociaal domein borgt.
  • scholingsmaterialen over zingeving onder thuiswonende ouderen, voor sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein voor herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen onder thuiswonende ouderen
  • een kennissynthese over de behoeften van ouderen, over de werkende processen en over (het meten van) de opbrengsten van de 4 Living Labs en het participatief actieonderzoek

Downloads

Interviews

Dubbelinterview

‘Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein krijgen steeds vaker te maken met zingevingsvragen van thuiswonende ouderen. ’Franka Bakker en Marieke Sportel vertellen over hun actieonderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers.
> Lees het interview

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein optimaal samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen? Tijdens de masterclass die Agora en ZonMw organiseerden presenteerde Franka Bakker de eerste resultaten en tools van dit actieonderzoek.

> Bekijk de masterclass en de presentaties

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website