Projectomschrijving

Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen? Met dit actieonderzoek wordt ingezet op het versterken van deze samenwerking.

Onderzoek

Binnen het actieonderzoek verenigen sociaalwerkorganisaties, netwerken palliatieve zorg, geestelijk verzorgers, ouderen, vrijwilligers, studenten en onderzoekers zich in werkgroepen. Binnen deze werkgroepen werken zij samen aan het realiseren van het doel. De werkgroepen worden gevormd in Nijmegen, Zwolle, Dalfsen en Meppel. Zij komen regelmatig bijeen voor kennisdeling, het stellen van doelen, en het formuleren van actieplannen. Naast de bijeenkomsten verzamelen zij informatie bij hun achterban over behoeften, knelpunten en verbeter- en samenwerkingsmogelijkheden, en testen zij nieuwe werkwijzen.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen. We bieden handvatten om (1) aandacht voor zingeving onder 50-plussers in te bedden in eerstelijns zorg- en welzijnsbeleid, en (2) afstemming tussen ouderen, geestelijk verzorgers en sociaal werkers ten aanzien van begeleidingsopties te borgen.

Interviews

Dubbelinterview

‘Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein krijgen steeds vaker te maken met zingevingsvragen van thuiswonende ouderen. ’Franka Bakker en Marieke Sportel vertellen over hun actieonderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers.
> Lees het interview

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein optimaal samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen? Tijdens de masterclass die Agora en ZonMw organiseerden presenteerde Franka Bakker de eerste resultaten en tools van dit actieonderzoek.

> Bekijk de masterclass en de presentaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website