Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vragen op het gebied van zingeving van mensen in de thuissituatie, zijn vragen die van oudsher voorbehouden waren aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze ondersteuningsvragen heden ten dage op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. De partners betrokken in deze subsidieaanvraag hebben hiertoe de afgelopen jaren en in verschillende vormen ervaring opgedaan met vrijwilligers levensvragen of zijn momenteel in de fase dat een samenwerking met vrijwilligers geëxploreerd wordt. Naast deze vrijwilligers zijn altijd beroepskrachten, namelijk Geestelijk Verzorgers betrokken bij de vragen om ondersteuning bij levensvragen.

In deze situaties ontbreekt echter een inhoudelijk en organisatorisch kader rondom de juiste ondersteuner geestelijke zorg (vrijwilliger dan wel Geestelijk Verzorger) voor de juiste vraag en tevens ontbreekt het aan een onderbouwde standaard rondom waarden en competenties van vrijwilligers levensvragen. Deze thema’s zijn daarom voor de aanvragers de aanleiding om te starten met een tweejarig Participatief Actieonderzoek. De partners in het project zijn: Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek; Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Midden Limburg; Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda & ZINVOL Centrum voor levensvragen en Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Zij streven ernaar om gedurende het project te komen tot een integraal en afgestemd aanbod van Geestelijke Zorg in de thuissituatie door beroepskrachten (Geestelijk Verzorgers) een vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en vijftigplussers. Hiertoe zal gewerkt worden aan een passende structuur, werkprocessen en afspraken en zal tevens bewustwording en inzicht in zowel de inhoud van de ondersteuningsvragen als de ervaringen van betrokken aandacht krijgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website