Projectomschrijving

In de praktijk wordt beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot consulten bij geestelijk verzorgers. Er is nog onbekendheid met de functie en beschikbaarheid van geestelijk verzorgers voor burgers en (zorg)professionals. De burger gaat vaak zelf nog niet actief op zoek naar een geestelijk verzorger. Ook signaleren en bespreken zorgprofessionals zingevingsvragen nog weinig, waardoor zij dus ook weinig doorverwijzen. Zingevingsvragen zijn vaak verborgen aanwezig en zorgprofessionals vinden het lastig om signalen op het gebied van zingeving te herkennen en zingevingsvragen bespreekbaar te maken. Hierdoor blijven veel mensen alleen met zingevingsproblemen worstelen.

Doel

Met dit actieonderzoek willen we antwoord geven op de vraag: ‘Hóe kunnen we professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein bekwaam maken in het signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers (patiënten, ouderen en (hun) naasten/mantelzorgers) in 5 regio’s in Noord-Holland en Flevoland?’

Werkwijze

We werken toe naar het ontwikkelen van een toolbox waarmee geestelijk verzorgers, (zorg)professionals en vrijwilligers zingevingsvragen beter kunnen signaleren en bespreekbaar maken bij burgers en cliënten. Het ontwikkelen van de tools gebeurt samen met relevante betrokkenen, zoals geestelijk verzorgers, (zorg)professionals en vrijwilligers en lokale partners.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat van dit onderzoek is een toolbox met 4 verschillende typen tools voor verschillende doelgroepen gericht op:

  • bewust worden van eigen zingevingsvragen
  • het signaleren
  • bespreken van zingevingsvragen bij de ander
  • het borgen van nieuwe vaardigheden in de praktijk.

Deze tools kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld trainingen, intervisiegroepen of coaching-on-the-job.

Download

Interview

Actieonderzoeker Rianne Hoopman en projectleider Geestelijke Verzorging Thuis Ghislaine Mulder, vertellen over de toolbox die zij ontwikkelden voor geestelijk verzorgers. De trainingen daaruit zijn gericht op zorgprofessionals, zorgvrijwilligers, professionals in het sociaal domein en artsen.

> Lees het interview

 

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website