Projectomschrijving

In dit project werken geestelijk verzorgers (GV) samen met Praktijkondersteuners Huisartsen op het terrein van psychosociale problemen (POH GGZ) en Ouderen (POH Ouderen/ Somatiek) aan het versterken van de kwaliteit van de zingevingszorg in de eerstelijn. Het project vindt plaats in Utrecht en omgeving en betreft een participatief actieonderzoek waarin onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek samenwerken met POH GGZ / Ouderen en geestelijk verzorgers in beide regio’s, (potentiele) cliënten, naastbetrokkenen of mantelzorgers, docenten van de opleidingen POH en de masteropleiding Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

Onderzoek

Het eerste jaar staat in het teken van het verkrijgen van kennis omtrent zingevingsbehoeften in de eerstelijn en de ontwikkeling van een samenwerkend leren programma over zingeving. In het tweede jaar worden deze bouwstenen geïmplementeerd in nascholingstrajecten en opleidingen.

Verwachte resultaten

Het project beoogt naast de ontwikkeling van kennis over zingevingsvragen en -methoden, de ontwikkeling van bouwstenen voor implementatie in de POH- en GV-opleidingen. Een belangrijk neveneffect is bovendien toegenomen bekendheid en samenwerking tussen POH en GV in de betrokken regio’s.

Dubbelinterview

Hoe kunnen geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners ggz van huisartsenpraktijken samenwerken en elkaar versterken bij de zorg voor zingeving? Hoogleraar Geestelijke Verzorging Gaby Jacobs en geestelijk verzorger Ilse Frank vertellen hierover.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website