Projectomschrijving

Het is nu nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past.

Doel

In dit onderzoek brachten we eerst deze diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart in 3 verschillende regio's in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg. Deze netwerken zijn: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden. Uiteindelijk ontwikkelden en evalueerden we samen met stakeholders uit de 3 regio’s een werkwijze, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.

Werkwijze

Dit actieonderzoek was opgezet volgens het raamwerk van Stringer. Het omvatte 3 cycli: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestond uit 3 in elkaar overgaande fasen:

  • Look/listen (dataverzameling en beschrijving)
  • Think (analyse en interpretatie)
  • Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt)

Elk van de 3 regio’s had een eigen onderzoekskoppel, waarin een actieonderzoeker en een co-onderzoeker vanuit de regionale stakeholders samenwerkten. Ook participeerden studenten van de hogeschool in het onderzoek.

Resultaten

Uit onze interviews bleek dat de behoefte aan ondersteuning bij zingeving zeer divers is. Deze varieert van lotgenotengroepen en een luisterend oor, tot yogalessen en bemiddeling bij vrijwilligerswerk. Het aanbod aan ondersteuning is breed. De ‘matching’ van de vraag van de burger bij het aanbod is onvoldoende gebaseerd op zorgvuldige verkenning van de behoefte van de burger en eigen regie. Samenwerking tussen aanbieders daarbij stond nog in de kinderschoenen.

Kennis uit het onderzoek is verwerkt in onder andere een artikel en podcasts. We hebben praktijkproducten (met handleiding en een training) gemaakt om de behoefte aan ondersteuning beter te signaleren, te verkennen en te laten aansluiten bij diverse burgers, zodat passende zingevingsondersteuning wordt geboden. Voor de overige stakeholders (zoals welzijns- en zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, huisartsen en vrijwilligers) is er kennis op een verbeterde werkwijze, samenwerking en verbinding van het aanbod.

Downloads

Interview

Actieonderzoeker Susan Hupkens en projectleider Conny Bouwer vertellen over de uitkomsten van het onderzoek. ‘We willen het zo praktisch mogelijk houden. Geen wollige discussies, maar iets organiseren waar vrijwilligers echt iets aan hebben.’

> Lees het interview

Meer informatie

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website