Projectomschrijving

Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte, kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Kan mijn leven nu zinvol zijn? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan. Daarnaast zijn er verschillende ondersteuningswijzen. Inzet van geestelijk verzorgers is hier één van.

Onderzoek

Het is nu nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past. In dit onderzoek worden eerst deze diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart gebracht in 3 verschillende regio's in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg. Deze netwerken zijn: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is een beschrijving van een werkwijze, inclusief ontwikkelde hulpmiddel(en) om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van diverse burgers.

Interview

Actieonderzoeker Susan Hupkens en projectleider Conny Bouwer vertellen over de uitkomsten van het onderzoek. ‘We willen het zo praktisch mogelijk houden. Geen wollige discussies, maar iets organiseren waar vrijwilligers echt iets aan hebben.’

> Lees het interview

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website