Projectomschrijving

De ontwikkelingen rondom zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats is het samenbrengen en ontwikkelen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis. Opleiders, onderzoekers, professionals, cliënten en ook vrijwilligers en mantelzorgers werken nauw samen in de 3 onderdelen van het project.

Werkwijze

 1. Kennisinfrastructuur
  Het versterken van de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en opleiden door de ontwikkeling van een onderzoeksagenda en de ontwikkeling van een kennisbank.
 2. Leergemeenschap
  De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken met uiteenlopende thema’s, zoals leven met een beperking, levensbeschouwelijke diversiteit, laaggeletterdheid en armoede en interprofessioneel leren.
 3. Effectonderzoek
  Het effectonderzoek is gericht op de onderbouwing van de Geestelijke Verzorging thuis in de praktijk binnen de 10 leernetwerken. Het gaat erom behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan in kaart te brengen.

Verwachte resultaten

Na 2 jaar levert de kenniswerkplaats:

 • een kennisagenda Geestelijke Verzorging (GV) Thuis
 • een groep ambassadeurs voor zingeving door professionals en vrijwilligers in de thuissituatie (ZvZ Thuis)
 • een kennisagenda ZvZ Thuis
 • een plan voor een kennisbank GV Thuis
 • een beschreven systematiek voor leren in de leernetwerken
 • een handleiding voor de beschrijving van GV-interventies
 • een collectie PROMs
 • beschreven GV-interventies
 • nieuw onderwijsaanbod GV Thuis
 • advies voor registratie van GV-activiteiten
 • presentaties op studiedagen, symposia, congressen
 • publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften

Ook wordt gedurende de projecttijd samen met belangrijke stakeholders en in afstemming met aanverwante initiatieven, een plan opgesteld voor verduurzaming van de activiteiten van de kenniswerkplaats.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website