Projectomschrijving

De ontwikkelingen rondom zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats is het samenbrengen en ontwikkelen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis. Opleiders, onderzoekers, professionals, cliënten en ook vrijwilligers en mantelzorgers werken nauw samen in de 3 onderdelen van het project:

  1. Kennisinfrastructuur
    Het versterken van de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en opleiden door de ontwikkeling van een onderzoeksagenda en de ontwikkeling van een kennisbank.
  2. Leergemeenschap
    De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken met uiteenlopende thema’s, zoals leven met een beperking, levensbeschouwelijke diversiteit, laaggeletterdheid en armoede en interprofessioneel leren.
  3. Effectonderzoek
    Het effectonderzoek is gericht op de onderbouwing van de Geestelijke Verzorging thuis in de praktijk binnen de 10 leernetwerken. Het gaat erom behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan in kaart te brengen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website