Projectomschrijving

In de provincies Friesland en Groningen is een infrastructuur in ontwikkeling om geestelijke verzorging onderdeel laten zijn van de normale zorg voor mensen die thuis wonen. Met dit actieonderzoek wordt er ingezet om mogelijkheden inzichtelijk te maken en daardoor handvatten te bieden voor de structurele inbedding van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Onderzoek

Er wordt op 3 niveaus gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, wat daarvoor nodig is en hoe dit verbeterd kan worden. De 3 niveaus zijn:

  1. Infrastructuur (kennisontwikkeling)
  2. Coördinatie en sturing (ondersteuning en aansturing), en
  3. Leren en verbeteren (leer-en verbetercultuur).

Het actieonderzoek gebeurt samen met relevante betrokkenen in Friesland en Groningen zoals geestelijk verzorgers, andere zorg- en hulpverleners en cliënten. De behoeften van cliënten staan centraal en zij worden actief bij het actieonderzoek betrokken. 

Verwachte resultaten

Met dit onderzoek wordt de huidige en gewenste situatie (netwerkstructuren, organisatieprocessen, samenwerkingsverbanden) van beide provincies uitgewerkt. Uitwerking van deze situaties leidt tot een dieper inzicht van de werkingsmechanismes in beide provincies en daardoor een betere ontwikkeling en inbedding van geestelijk verzorging in de thuissituatie. Mogelijk kunnen de uitkomsten gebruikt worden in andere regio’s.

Interview

Actieonderzoeker Carina Pittens van de Vrije Universiteit Amsterdam en Elzaline Schraa, coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in Friesland, vertellen wat dit onderzoek oplevert voor de praktijk van geestelijke verzorging thuis.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website