Projectomschrijving

Doordat veel kwetsbare en ernstig zieke mensen langer thuis blijven wonen, en ook zorg en welzijn steeds meer zijn verplaatst naar de thuissituatie (grotere rol voor sociaal domein en wijkteams), is de vraag naar geestelijke verzorging in de thuissituatie toegenomen. Doordat geestelijke verzorging in de thuissituatie (nog) niet (goed) is georganiseerd, zijn er infrastructurele en organisationele uitdagingen en uitdagingen op het gebied van signalering van behoeften en structurele financiering.

Doel

We hebben een tweeledige doelstelling:

  1. Inzicht verkrijgen in mogelijkheden
  2. Handvatten bieden voor de realisatie van het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie via bestaande structuren. De wens is om zingeving en geestelijke verzorging, weer normaal onderdeel te laten zijn in de hele keten van integrale zorg.

Werkwijze

We kijken op 3 niveaus op welke manier we onze doelen het beste kunnen vormgegeven, wat daarvoor nodig is en hoe we dit kunnen realiseren. De 3 niveaus zijn:

  1. infrastructuur (kennisontwikkeling)
  2. coördinatie en sturing (ondersteuning en aansturing), en
  3. leren en verbeteren (leer-en verbetercultuur).

Het actieonderzoek gebeurt samen met relevante betrokkenen in Friesland en Groningen zoals geestelijk verzorgers, andere zorg- en hulpverleners en cliënten. De behoeften van cliënten staan centraal en zij worden actief bij het actieonderzoek betrokken.

Verwachte resultaten

  • inzicht in de huidige en gewenste situatie (structuren, processen en betrokkenen) en inzicht in handvatten en werkingsmechanismen om de gewenste situatie te bereiken.
  • verschuiving van huidige situatie naar een gewenste situatie, waarbij zingeving en geestelijke verzorging structureel zijn ingebed in de thuissituatie
  • realisatie van een duurzame leer- en verbetercultuur bij geestelijk verzorgers en andere betrokkenen, rondom constante verbetering van structuren en processen voor de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Downloads

Interview

Actieonderzoeker Carina Pittens van de Vrije Universiteit Amsterdam en Elzaline Schraa, coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in Friesland, vertellen wat dit onderzoek oplevert voor de praktijk van geestelijke verzorging thuis.

> Lees het interview

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website