Projectomschrijving

De zorg voor een kind met een levensduurbekortende ziekte, stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. Ouders en zorgverleners praten niet makkelijk met elkaar over zingeving, terwijl zingeving een belangrijke rol speelt bij besluitvorming en de omgang met grote en kleine levenstaken. Hierdoor komt zowel de signalering van ouders die in de knel komen als de verwijzing naar de juiste zorg niet tot stand.

Onderzoek en verwachte resultaten

In dit project maken we gebruik van ACTIE-onderzoek, waarbij ouders, zorgverleners en onderzoekers in nauwe samenwerking:

  1. uitzoeken welke zingevingsproblemen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders zijn
  2. een Toolkit ‘Ouders en Zingeving’ ontwikkelen en testen, die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.

Interview

In een interview vertellen Marijke Kars van het UMC Utrecht, Marije Brouwer van het UMCG/UMCU en Carolien Huizinga van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg meer over dit actieonderzoek.

> Lees het interview

Masterclass Zingeving voor ouders met een ernstig ziek kind

Hoe kun je als zorgverlener de zingevingsvragen van ouders herkennen en bespreekbaar maken? Marijke Kars en Marije Brouwer vertellen over de toolkit waarmee professionals en ouders aan de hand van diverse hulpmiddelen, zoals een beslisboom, het gesprek aan kunnen gaan.

> Lees het impressieverslag van de masterclass

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website