Projectomschrijving

De zorg voor een kind met een levensduurbekortende ziekte, stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. Ouders en zorgverleners praten vaak niet makkelijk met elkaar over zingeving, terwijl zingeving een belangrijke rol speelt bij besluitvorming en de omgang met grote en kleine levenstaken. Hierdoor komt zowel de signalering van ouders die in de knel komen als de verwijzing naar de juiste zorg niet tot stand.

Doel

Ons actieonderzoek bestaat uit 2 fasen, met bijbehorende doelstellingen:
Fase 1: verkrijgen van inzicht in zingevingsvraagstukken van ouders

 1. Inzicht krijgen in zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een kind met een levensbedreigende of levensduurbekortende ziekte.
 2. Inzicht krijgen in hoe ouders die thuis zorgen voor een kind met een levensbedreigende of levensduurbekortende ziekte omgaan met zingevingsvragen en wie/wat daarbij als steunend/belastend wordt ervaren.

Fase 2: ontwikkeling en evaluatie van een benadering voor de identificatie van zingevingsvragen en het bieden van passende zorg

 1. Vanuit een co-creatie met ouders, zorgverleners en onderzoekers een benadering ontwikkelen waarmee zorgprofessionals zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders tijdig herkennen, erkennen, bespreken en ze toeleiden naar passende steun.
 2. Een proces van gezamenlijk leren realiseren aan de hand van 2 ronden van implementatie, evaluatie en verdere ontwikkeling van de nieuwe benadering (Toolkit Ouders en zingeving).
 3. Identificatie van wat nodig is om ouders die primair thuis zorgen voor een kind met een levensbedreigende of levensduur bekortende ziekte te ondersteunen bij hun levensvragen.

Werkwijze

In ons actieonderzoek kiezen we voor een participatieve onderzoeksaanpak waarbij een proces van gezamenlijk leren (collective learning) op gang wordt gebracht en waar op basis van co-creatie wordt toegewerkt naar een gezamenlijk gedragen aanpak. Vanaf het allereerste initiatief brengen we daarom betrokken partijen (ouders, zorgverleners en onderzoekers) bij elkaar.

(Verwachte) resultaten

 • Overzicht van zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders vanuit perspectief ouders, zorgverleners en onderzoekers.
 • Knelpuntenanalyse naar de behoefte aan en beschikbaarheid van het aanbod aan geestelijke verzorging voor ouders in de kinderpalliatieve zorg.
 • Uitbreiding en verdieping van het overzicht van zingevingsvragen en bronnen van zingeving.
 • Beschrijvende weergave van de rol die zingeving speelt bij de vervulling van ouderschap, zorgverlening en besluitvorming.
 • Inzicht in hoe ouders omgaan met zingevingsvragen en welke steun voor hen passend is.
 • Een ‘Toolkit Ouders en zingeving in de kinderpalliatieve zorg’, die zorgverleners in de eerste lijn handvatten biedt voor de signalering van zingevingsvragen, hen helpt met ouders te verkennen wat voor hen passende steun is en ze helpt om ouders door te verwijzen naar passende steun.
 • Een op maat gemaakte Training voor eerstelijnszorgverleners passend bij het werken met de ‘Toolkit Ouders en zingeving in de kinderpalliatieve zorg’.
 • Overzicht met conclusies uit dit project en adviezen voor een landelijke aanpak van zingevingszorg voor ouders in de eerste lijn in de kinderpalliatieve zorg.

Interview

In een interview vertellen Marijke Kars van het UMC Utrecht, Marije Brouwer van het UMCG/UMCU en Carolien Huizinga van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg meer over dit actieonderzoek.

> Lees het interview

Masterclass Zingeving voor ouders met een ernstig ziek kind

Hoe kun je als zorgverlener de zingevingsvragen van ouders herkennen en bespreekbaar maken? Marijke Kars en Marije Brouwer vertellen over de toolkit waarmee professionals en ouders aan de hand van diverse hulpmiddelen, zoals een beslisboom, het gesprek aan kunnen gaan.

> Lees het impressieverslag van de masterclass

 

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website