Projectomschrijving

Samenwerking tussen docenten en wijkverpleegkundigen

In het leernetwerk Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk is de samenwerking tussen docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring tot stand gekomen met concrete resultaten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Er zijn 6 plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waar docenten en wijkverpleegkundigen spraken over actuele thema’s binnen de wijkzorg.

Sterke Schakels 2.0 

In Sterke Schakels 2.0 heeft de samenwerking een vervolg gekregen. De samenwerking werd uitgebreid met het MBO, omdat zij een belangrijke rol in de wijkteams vervullen. Het netwerk werd daarvoor uitgebreid met het ROC van Amsterdam. Docenten van de MBO-V van het ROC Amsterdam en de HBO-V van de HvA hebben samen met de (wijk)verpleegkundigen het leernetwerk benut om samen te werken en onderwijs en stagebegeleiding specifiek in de wijkpraktijk te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Resultaten

Wijkverpleegkundigen hebben korte stages gelopen in het MBO-onderwijs en zijn in gesprek gegaan met studenten. Verder is er een opstapcursus ontwikkeld voor MBO-studenten die door willen stromen naar het HBO. Omdat het aantal MBO-stageplaatsen beperkt beschikbaar bleek te zijn voor de studenten van het ROC, wordt door Cordaan en Amstelring nu meer prioriteit en aandacht aan deze groep geschonken.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website