Projectomschrijving

In Nederland groeien 1,3 miljoen kinderen op met chronische aandoeningen. Bij transitie naar volwassenheid/volwassenenzorg komt uitval uit zorg regelmatig voor. Jongeren/ouders verwachten goede voorbereiding, overdracht en nazorg. Dit is bij uitstek een taak voor verpleegkundigen. Investeringen in goede transitiezorg leiden tot betere patiëntervaringen en uitkomsten. Op de transitiepoli werken zorgverleners uit kinder- en volwassenenzorg samen. Voor bredere verspreiding is een goede praktijkbeschrijving inclusief succes- en faalfactoren noodzakelijk.

Doel

Het doel van dit project is het beschrijven van een transitiepoli, uitgevoerd door verpleegkundigen, om betere transitiezorg te realiseren.

Aanpak

  • Review van verpleegkundige rol en taken in transitiezorg.
  • Quick scan onder verpleegkundigen over werkwijzen van transitiepoli’s, rollen en succes- en faalfactoren.
  • Procesevaluatie 3 transitiepoli’s.
  • Expertpanels: jongeren/verpleegkundigen denken mee over transitiezorg, rol verpleegkundigen en implementatielessen.

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website