Projectomschrijving

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor:

  • Cliënten: dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zij moeten ook zelf de regie houden. Hiertoe zijn zij lang niet altijd in staat.
  • Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk: dat zij te maken krijgen met hogere complexe zorg. De huidige teams zijn hier onvoldoende voor toegerust.
  • Huisartsen: dat zij vaker worden ingeschakeld, waardoor de werkdruk toeneemt.

Oplossing

Een oplossing voor deze uitdagingen is een verpleegkundig specialist (VS) toevoegen aan het team wijkverpleging. De VS kan de regie nemen en cliënten ondersteunen in de coordinatie van zorg. Daarnaast kan zij de teams wijkverpleging begeleiden in het leveren van complexe zorg aan huis en tevens laag-complexe, medische zorg thuis bieden waardoor de huisarts ontlast wordt.

Doel

In dit project werken wij de inzet van de VS binnen de wijkverpleging nader uit. Dit doen we binnen de organisatie Buurtzorg.

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website