Projectomschrijving

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor:

  • Cliënten: dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zij moeten ook zelf de regie houden. Hiertoe zijn zij lang niet altijd in staat.
  • Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk: dat zij te maken krijgen met hogere complexe zorg. De huidige teams zijn hier onvoldoende voor toegerust.
  • Huisartsen: dat zij vaker worden ingeschakeld, waardoor de werkdruk toeneemt.

Een oplossing voor deze uitdagingen is een verpleegkundig specialist (VS) toevoegen aan het team wijkverpleging.

Doel

Verpleegkundig specialisten in de wijk worden steeds meer gezien als een belangrijke brugfunctionaris tussen de wijkverpleging en de huisartsenpraktijk, maar ook tussen andere organisaties in verschillende lijnen in de gezondheidszorg. Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor patiënten met diverse hulpvragen. We onderzochten de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg, om zo kansen voor innovatie van de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg te achterhalen.

Resultaten

De ervaringen van cliënten, naasten en zorgprofessionals met de inzet van de VS zijn positief. VS’en dragen bij aan hoge kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg, toegankelijke zorg, beheersbare kosten en loopbaanmogelijkheden voor verpleegkundigen dichtbij de patiënt. Zij maken het mogelijk om patiënten langer in de thuissituatie te laten verblijven en voorkomen hiermee bezoek aan de huisarts of ziekenhuisbezoek/opname. Daarnaast springen zij in op een lacune in de huidige zorg, namelijk de regievoering in complexe casuïstiek. Ook zorgen zij voor professionalisering en innovatie in de wijkverpleging.

Het voorbeeld VS in de wijk bij Buurtzorg is niet zomaar te generaliseren en implementeren in andere organisaties. Elke organisatie heeft een eigen visie en kent zijn eigen infrastructuur. Wel kunnen deze resultaten bijdragen aan het gesprek over de inzet van de verpleegkundig specialist in de wijk in het licht van de uitdagingen in het veranderende zorglandschap.

Een van de opbrengsten van dit onderzoek is een praktische handreiking. Deze bevat informatie over waarom en hoe je een VS in de wijk inzet, een stappenplan en een overzicht van succesfactoren. Ook bevat de handreiking interviews en ervaringen van en met verpleegkundig specialisten in de wijk.

Download

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Beschrijven goede praktijkvoorbeelden

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom hebben we 10 projecten gefinancierd die in de verpleging en verzorging aan de slag zijn gegaan met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website