Projectomschrijving

Veel ouderen spreken niet over voorkeuren rondom het levenseinde. Daarnaast beheersen wijkverpleegkundigen en verzorgenden nog niet altijd de kennis en vaardigheden om deze gesprekken te voeren (advance care planning (ACP)).

Rollen en verantwoordelijkheden

Dit komt mede door onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden rondom ACP. Dit leidt er mede toe dat ouderen niet overlijden op de plaats van voorkeur, een hoge symptoomlast ervaren en er vaak sprake is van ongewenste overgangen in de laatste maanden van het leven.

Doel: tijdige gepersonaliseerde zorg

Dit project heeft als doel om tijdige gepersonaliseerde zorg aan ouderen in de laatste levensfase te bieden die thuiszorg ontvangen.

Werkwijze

Als eerst wordt in kaart gebracht of en hoe voorkeuren veranderen over de tijd. Daarnaast wordt bepaald wat de succesfactoren zijn van ACP. Met deze kennis en al bestaande kennis over ACP wordt vervolgens een op maat interventie samengesteld. Deze interventie wordt vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd.

Verpleegkundige toptalenten starten eigen onderzoekslijnen

6 gepromoveerde verpleegkundigen hebben een persoonsgebonden subsidie ontvangen vanuit ons programma Verpleging en Verzorging om een eigen onderzoekslijn opzetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. Deze onderzoekslijn is daar één van. 

> Bekijk de andere onderzoekslijnen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website