Projectomschrijving

Verpleegkundige en verzorgende competenties voor essentiële geriatrische zorg gericht op de autonomie van ouderen: ACCENT

Kwetsbare oudere cliënten zijn vaak sterk afhankelijk van geboden zorg bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Autonomie behouden tijdens deze zorgactiviteiten is van groot belang. Verpleegkundigen en verzorgenden bevinden zich in een sleutelpositie om cliënten vanuit hun individuele waarden en behoeften te ondersteunen in hun autonomie.

Doel

Het hoofddoel van dit project is het bekrachtigen van verpleegkundigen en verzorgenden in hun gedrag, competenties en professionaliteit om de autonomie van de oudere cliënt centraal te stellen tijdens ADL-zorg.

Werkwijze

In 3 werkpakketten richten we ons op:
1.    inzicht in verpleegkundig en verzorgend gedrag
2.    verpleegsensitieve uitkomstmaten
3.    onderwijsmethoden en materialen om autonomie-ondersteunend gedrag tijdens ADL-zorgactiviteiten te bevorderen

Sectoren en niveaus

We werken met klinisch-academische carrièrepaden waarin verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettingen (ziekenhuis, verpleeghuis, wijkzorg) en van alle niveaus (2 t/m 8) betrokken zijn.

Projecten over essentiële zorg

Essentiële zorg draagt bij aan het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de cliënt en zijn of haar naasten. Daarom financieren wij 5 projecten die het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg wetenschappelijk onderbouwen. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de 5 projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website