Projectomschrijving

Patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek zijn tijdens de piek van een psychiatrische crisis vaak niet goed in staat aan te geven wat hen helpt. Op die momenten biedt een Klinisch Signalerings Plan (KSP) de verpleegkundige een mogelijkheid om crisissignalen te herkennen en persoonlijke, op de patiënt afgestemde, interventies in te zetten zodat de crisis kan worden omgebogen.

Alhoewel de meerwaarde van KSP’s uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, is de dagelijkse uitvoering van een KSP een uitdaging. Zo is het bijvoorbeeld voor verpleegkundigen vaak onduidelijk wat er precies in een KSP hoort of kan het uitvragen van crisissignalen juist escalatie in de hand werken. Onze 7-stappen methodiek biedt hiervoor een oplossing. Voor zover wij weten is onze aanpak uniek in de manier waarop ervaringen van patiënt, naasten, ervaringsdeskundigen en het multidisciplinaire team samengevoegd worden zodat daarmee een volledig geïndividualiseerd KPS kan worden geformuleerd.

Doel

In dit project wordt de 7 stappen methodiek omschreven en onderbouwd, inclusief goede voorbeelden en een oefencasus. Daarnaast worden randvoorwaarden voor implementatie en borging beschreven.

Op te leveren producten

Dit project levert 4 producten op:

  • een interventiebundel
  • een implementatiebundel
  • onderwijsmateriaal
  • een literatuurstudie

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website