Projectomschrijving

Depressie op latere leeftijd is een belangrijk maatschappelijk probleem. Desondanks zijn de behandelresultaten matig. Slechts 50% van de depressieve ouderen herstelt binnen 2 jaar. Ook blijft een deel van deze ‘herstelde’ ouderen last houden van functionele beperkingen. Dat betekent dat zij niet in staat zijn om hun dagelijks leven op te pakken zoals voor zij depressief werden.

Verpleegkundige zorg

Een belangrijk doel van verpleegkundige zorg is om het dagelijks functioneren van patiënten te verbeteren passend bij de wensen, doelen en mogelijkheden van patiënten zelf. Daarvoor hebben we meer kennis nodig over de relatie tussen functioneel herstel en depressie op latere leeftijd.

Doel

Het doel van dit onderzoek is dan ook om een interventie te ontwikkelen die zich richt op functioneel herstel bij depressieve ouderen, en aanvullend ingezet kan worden naast lopende behandelingen. Ook wordt met dit onderzoek kennis opgedaan die gebruikt kan worden in het onderwijzen van (toekomstige) verpleegkundige professionals.

Verpleegkundige toptalenten starten eigen onderzoekslijnen

6 gepromoveerde verpleegkundigen hebben een persoonsgebonden subsidie ontvangen vanuit ons programma Verpleging en Verzorging om een eigen onderzoekslijn opzetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. Deze onderzoekslijn is daar één van. 

> Bekijk de andere onderzoekslijnen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website