Projectomschrijving

Met de aanspraak Wijkverpleging is de wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de inhoud van de zorg als voor de organisatie ervan. Om dit te kunnen doen, is een inhoudelijke professionaliseringsslag alleen niet voldoende. Immers, de wijkverpleegkundige moet nu ook zodanig worden gepositioneerd dat zij daadwerkelijk sturing kan geven aan zowel de inhoud als de organisatie van zorg.

Doel en werkwijze

Dit kan via het model van Duale Aansturing, dat met dit project verder wordt onderbouwd. In september 2020 wordt begonnen met literatuuronderzoek en een beschrijving van het eerder bij TWB Thuiszorg met Aandacht gelopen traject. De mogelijke opbrengsten, maar ook slaag- en faalfactoren, worden daarna via interviews met stakeholders in kaart gebracht. Het project zal in september 2021 worden afgerond met een implementatieplan.

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website