Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de verschuiving van zorg van ziekenhuizen naar zorg thuis en in de wijk (Taskforce VSW, 2018) en een fundamentele andere visie op gezondheid (Huber, 2011) vragen voortdurend aanpassingen van het zorgaanbod binnen de huisartsenzorg.

Het recente rapport ‘Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de anderhalvelijnszorg” (Van Vught et al, 2020) beschrijft het potentieel van de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en beschrijft de haalbaarheid, bevorderende en belemmerende factoren en de (ervaren) effecten. Aanbevolen wordt om de inzet van de VS te ondersteunen in het intiteren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg zoals de huisartsenpraktijk, om meer bekendheid te geven en het evalueren van initiatieven. Dit projectvoorstel sluit hier naadloos op aan.

Doelstelling van het project is door middel van het goede praktijkvoorbeeld bijdragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk als generalist & specialist, waarbij organisaties ondersteund worden bij het implementeren van deze inzet. De rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren worden middels een procesevaluatie in kaart gebracht.

Het goede voorbeeld is de verpleegkundig specialist die zowel als generalist áls specialist werkzaam is in de huisartsenpraktijk binnen de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Bij deze organisatie wordt een case studie uitgevoerd.

De volgende drie deelvraagstellingen worden uitgewerkt:

1. Welke rol, taken en verantwoordelijkheden heeft de VS in de huisartsenpraktijk?

2. Wat zijn de ervaringen van de inzet van de VS als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk?

3. Wat zijn barrières en bevorderende factoren om de VS als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk in te bedden en wat zijn randvoorwaarden voor verdere implementatie en borging?

 

Methoden die gebruikt worden bij deelvraag 1 zijn o.a. een scoping review en het afnemen van een vragenlijst onder alle VS'en werkzaam in de huisartsenpraktijk in Nederland. Voor deelvraag 2 en 3 worden er twee focusgroepen uitgevoerd; een met verpleegkundig specialisten en de andere met zowel de VS, als een huisarts, opleider, docent, patiënt, praktijkverpleegkundige, directie. Op basis van de bevindingen van deze deelvragen wordt een praktische handreiking ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk, huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers. Hiermee kan het goede voorbeeld landelijk verder verspreid worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website