Projectomschrijving

De verpleegkundig specialist (VS), die verpleegkundige en medische expertise en behandelingen combineert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doelmatiger inrichten van zorg in de eerstelijn. De VS is een T-shaped beroepsbeoefenaar en beschikt over zowel generalistische als specialistische bekwaamheden. Op dit moment is er echter weinig bekend en geschreven hoe de gecombineerde rol van de VS als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk kan worden vormgegeven.

Doel

Het doel van dit project is om door middel van een goed praktijkvoorbeeld bij te dragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de VS in de huisartsenpraktijk als generalist & specialist.

Werkwijze

De rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren worden door een procesevaluatie in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen wordt een praktische handreiking ontwikkeld voor VS'en, huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers waarmee het goede voorbeeld landelijk verspreid kan worden.

Meer informatie

Vlog

Meer weten? Dit project en 9 andere projecten gaan aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging. In een vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

> Bekijk de vlogreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website