Projectomschrijving

Doel

Verzekeraars CZ en DSW gaan samen met zorgverleners uitkomsten van 3 diagnostische en therapeutische interventies in het zorgpad financieel belonen. Daarmee willen zij de zorg voor patiënten met prostaatkanker verbeteren.

Minder overdiagnostiek en bijwerkingen

Door op basis van een individueel risicoprofiel vanuit de eerste lijn te verwijzen naar behandelcentra voor prostaatkanker in het Anser prostaatnetwerk en de ReinierHagaGroep, kunnen we overdiagnostiek vermijden. En met nieuwe technieken voor prostaatbiopsieën en -operaties kunnen we bijwerkingen verminderen, waardoor uitkomsten verbeteren.   

Contractvorming

Vanaf de zomer 2021 gaan betrokken tweedelijnsinstituten en participanten uit de eerste lijn samen met patiëntvertegenwoordigers:

  • uitkomstmaten bepalen
  • afspraken maken over het delen van besparingen
  • overleggen hoe de contracten vorm te geven

Resultaten

De Erasmus School of Health Policy & Management evalueert het proces van contractvorming. Na 15 maanden worden de resultaten en de contractvormen gepubliceerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website