Projectomschrijving

Sinds kort kunnen herseninfarctpatiënten een katheterbehandeling krijgen. Alleen gespecialiseerde ziekenhuizen voeren deze behandeling uit. 50% van de patiënten moet hiervoor worden overgeplaatst vanuit een ander regionaal ziekenhuis. Hoe sneller deze behandeling start, des te beter dit is voor de uitkomst van de patiënt. Daarom is goede regionale samenwerking cruciaal.

Momenteel krijgen ziekenhuizen ieder afzonderlijk betaald voor geleverde zorg. Bovendien is er geen inzicht in de kwaliteit van zorg op regioniveau. Organisatie en betaling van herseninfarctzorg op regioniveau kan samenwerking verbeteren.

Doel en werkwijze

In dit project ontwikkelen, implementeren en evalueren we een regionaal kwaliteitsinstrument dat inzicht geeft in zorgprocessen en uitkomsten in pilotregio Zuidwest-Nederland. Dit kwaliteitsinstrument helpt bij het maken en evalueren van verbeterplannen en vormt de basis voor een regionaal uitkomstgericht betalingsmodel voor herseninfarctzorg.

Korte film over UNITE

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere projecten

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website