Projectomschrijving

Uitkomstgerichte geboortezorg biedt kansen om de best passende zorg aan zwangere vrouwen te leveren en de kwaliteit daarvan te verbeteren. Annature Geboortezorg is een integrale organisatie gericht op geboortezorg, die:

  • gebruik maakt van integrale bekostiging
  • werkt in één integraal dossier
  • patiëntgerapporteerde uitkomsten meet

Doel

Het doel van dit project is om samen met zorgverzekeraar CZ, het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy & Management een model voor uitkomstgericht betalen in de geboortezorg te ontwikkelen.

Werkwijze

Aan de hand van 2 interventies binnen Annature wordt een uitkomstgerichte afspraak over contractering gemaakt met de zorgverzekeraar. Het gaat om een interventie over diabeteszorg voor zwangeren in de 1e lijn en een interventie over de inzet van Relivopan, ofwel lachgas, in de 1e lijn tegen pijn tijdens de bevalling. Deze interventies evalueren we in de looptijd van het project met een expertisepanel. Dat gebeurt aan de hand van actieonderzoek.

Resultaat

Het eindproduct is een eenvoudig uitkomstgericht bekostigingsmodel dat kan dienen als model voor nieuwe interventies. Via het BUZZ-consortium toetsen we dit model breder en verspreiden we de bijbehorende toolkit landelijk.

Meer informatie

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website