Projectomschrijving

Om tot uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg te komen, is het noodzakelijk dat het organiseren en aanbieden daarvan lonend is voor zorgprofessionals. Dergelijke ‘uitkomstgerichte bekostiging’ gebeurt echter nog op beperkte schaal. Bovendien zijn lopende initiatieven nog niet geëvalueerd.

Doel

Dit project doet onderzoek naar de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes. Ook bestuderen we hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen, en wat daarin best practices zijn.

Werkwijze

In het project kijken we naar alle fases van uitkomstgerichte bekostiging, namelijk: design, implementatie en voortzetting. We onderzoeken een breed scala aan initiatieven voor uitkomstgerichte bekostiging.

Resultaat

Op basis van dit project stellen we een handleiding voor effectieve uitkomstgerichte bekostiging op, die we zullen delen met het veld.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website