Projectomschrijving

Doel

Recentelijk is er nieuwe kennis over zelfmanagement beschikbaar gekomen. Er wordt een werkplaats gestart met als doel de nieuwe kennis over zelfmanagement, samen met eindgebruikers, meer en beter toepasbaar te maken en op www.zorgvoorbeter.nl aan te bieden.

Werkwijze

In de werkplaats wordt ervaring opgedaan met deze nieuwe kennis in de zorgpraktijk. De experimenten richten zich op hoe praktijken hun bestaande werkwijze kunnen versterken met de inzet van nieuwe zelfmanagementinterventies. Per interventie wordt uitgewerkt hoe deze interventies kunnen bijdragen aan zelfmanagement en welke resultaten dit voor zowel cliënten, naasten als zorgverleners op kan leveren.

In de werkplaats werken we met een groep van zorgpraktijken en daarnaast een expertgroep. De zorgpraktijken komen drie keer bij elkaar en de expertgroep komt twee keer bij elkaar. Ook ervaringsdeskundigen worden nauw betrokken.

Uitgelicht

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website