Projectomschrijving

Dit project heeft twee doelen.

Het eerste doel is het creëren van een overzicht  van de producten uit de projecten van TWDII en deze te ontsluiten. Criteria worden opgesteld voor de wetenschappelijke relevantie, de praktijkrelevantie en de implementeerbaarheid. Toepassing in praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs staan hierbij centraal.

Het tweede doel is het ontwikkelen van een visie op een innovatieve en duurzame kennis (infra)structuur voor implementatie van opbrengsten. Dit wordt bereikt met de ervaringen (visies, ideeën, evaluaties, belemmerende en bevorderende factoren) van de implementatie over de opbrengsten uit TWDII. Alle projectleiders uit TWDII worden gevraagd om hun input. Tevens worden ter ondersteuning en gedragenheid van de te ontwikkelen visie focusgroepen gehouden met stakeholders voor kennisbenutting, dwarsdenkers, implementatie experts, de projectleiders, beleidmakers en bestuurders ter ondersteuning en gedragenheid van de ontwikkeling van deze visie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website