Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het behoud van zelfredzaamheid van bewoners en het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn de speerpunten van de onderzoekslijn ‘Nurses on the Move’. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg hebben wetenschappers, docenten, verpleegkundigen en andere zorgverleners samengewerkt aan verschillende projecten met diverse resultaten. Ten eerste is een aanpak ontwikkeld om zelfredzaamheid van bewoners te vergroten (DAIly NURSE) die vervolgens succesvol is toegepast in het verpleeghuis. Ten tweede is een methode ontwikkeld (TIP Toolbox) die verpleegkundigen en andere medewerkers kan helpen om nieuwe kennis toe te passen in het verpleeghuis. Ten slotte is onderzoek gedaan naar de relatie tussen expertise en kwaliteit van verpleeghuiszorg, waaruit onder andere naar voren komt dat het aantal medewerkers geen indicator is voor goede verpleeghuiszorg. Details over de onderzoekslijn en de resultaten zijn te vinden via www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Nurses on the Move' bestaat uit 3 projecten. Samengevat zijn de belangrijkste resultaten:

- Verpleeghuisbewoners zijn inactief gedurende de dag; verzorgenden en verpleegkundigen nemen veel dagelijkse activiteiten (onnodig) over.

- Er is een aanpak ontwikkeld (DAIly NURSE) die verpleegkundigen en verzorgenden helpt zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren (project 1).

- Verzorgenden en verpleegkundigen overschatten de mate waarin ze functionele activiteiten bij verpleeghuisbewoners stimuleren.

- Er is een aanpak ontwikkeld (TIP-toolbox) die verpleegkundigen hept bij de implementatie van kennis in de praktijk(project 2).

- De hoeveelheid personeel zegt niets over de kwaliteit van de geleverde zorg.

- Er bestaat geen eenduidig recept voor een optimale teamsamenstelling (project 3).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het behoud van zelfredzaamheid van bewoners in verpleeghuizen en het verbeteren van kwaliteit van zorg zijn de speerpunten van het project ‘nurses on the move: towards high quality in nursing homes’. Wetenschappers, docenten, verpleegkundigen en andere zorgverleners werken daarom samen aan drie aan elkaar gerelateerde deelprojecten. In het eerste deelproject (effective nursing care) wordt een methode ontwikkeld en geëvalueerd die erop gericht is de zelfredzaamheid van bewoners in verpleeghuizen te verbeteren. De verwachting is dat daarmee ook positieve effecten worden verkregen op zorgproblemen zoals vallen en ondervoeding. Het tweede deelproject (strategies to empower the (adequate) use of evidence in nursing practice) gaat over het ontwikkelen van strategieën die ervoor moeten zorgen dat verzorgenden en verpleegkundigen nieuwe kennis ook toepassen in de praktijk. Het derde deelproject (nurse qualifications and leadership of the future) onderzoekt de relatie tussen expertise en kwaliteit van zorg. Er wordt gekeken hoe het expertiseniveau in verpleeghuizen kan worden verhoogd en wat belangrijke competenties zijn voor verpleegkundigen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project nurses on the move en de drie deelprojecten verlopen volgens plan. In deelproject 1 is een grote observatiestudie uitgevoerd naar fysieke activiteiten van verpleeghuisbewoners. Deze studie biedt naast een een goed overzicht in activiteiten, inzicht in de mate waarin verpleegkundigen en verzorgenden deze activiteiten stimuleren of overnemen. In deelproject 2 is met behulp van een vragenlijst, de mate van evidence based werken in kaart gebracht onder een representatieve steekproef van 622 verpleegkundigen en verzorgenden. In deelproject 3 is een delphi-studie uitgevoerd onder internationale experts naar toekomstige verpleegkundige zorg in het verpleeghuis. Ook is een eerste studie uitgevoerd naar de relatie tussen de inzet van HBO verpleegkundigen en indicatoren van kwaliteit van zorg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nurses can make the difference in the care of frail older persons in nursing homes, now and in the future! This is the point of departure of this project proposal. We propose the innovative research line 'Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes'. The overall aim is to contribute to the improvement of functional status and reduction of disability in nursing home residents specifically, and to the improvement of quality of care in general. Therefore, the research line consists of three interrelated projects: (1) Effective nursing care, (2) Strategies to empower the (adequate) use of evidence in nursing practice, and (3) Nurse qualifications and leadership of the future.

Care in nursing homes is complicated since residents are vulnerable to multiple healthcare problems such as malnutrition, pressure sores, falls, pain and problem behavior that often occur concurrently. We lack knowledge about an overall approach for nurses to manage these problems within a framework that improves functional status and reduces disability in residents. Furthermore, research evidence often is not translated to the bedside since nursing staff in general have relatively low levels of education and are not adequately prepared to apply scientific evidence to their daily practice. Finally, scientific research has shown that poor quality of care often is not associated with shortages in nursing staff per se, but with the skill level of nurses and the commitment of leadership to nursing. We therefore must provide nursing homes with nurse leaders, who serve as role models for other nursing staff in the care of frail older people, and to provide nurses with evidence-based tools to guide the improvement of functional status and reduction of disability in nursing home residents. The proposed research line contributes to an infrastructure where certified nursing assistants, enrolled nurses, registered nurses and specialist nurses along with scientists and nurse educators, can work collaboratively to develop, implement, and test innovative approaches to improve functional status and disability specifically, and quality of care in general.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website