Projectomschrijving

Het toenemend aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar zelfmanagementondersteuning (ZMO). ZMO is een kerntaak van de verpleegkundige. In het onderzoeksprogramma NURSE-CC is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van ZMO moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken. 

NURSE-CC 2.0 richt zich op herontwerpen en implementeren van instrumenten voor ZMO om een open communicatie met de patiënt op een gestructureerde wijze ondersteunen. De doelgroep bestaat uit chronische patiënten met diverse sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden. Het einddoel is om (student) verpleegkundigen te ontwikkelen tot bekwame professionals die patiënten de gewenste ZM-ondersteuning bieden.

Methoden 

  1. Evaluatie van het testen, aanpassen en op kleine schaal implementeren van ZMO-instrumenten bij chronische patiënten. 
  2. Effect meten van het gebruik van ZMO-instrumenten op a) verpleegkundige competenties, en b) systematische en transparante verpleegkundige ZMO-documentatie.

Interview

ZM.Doc-projectleider Susanne van Hooft en verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent vertellen in een interview meer over hun onderzoek naar het gebruik van 2 instrumenten voor zelfmanagementondersteuning in de praktijk.

> lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website