Wendy Oldenmenger

Coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek

Erasmus MC Kanker Instituut

Hogeschooldocent

Hogeschool Rotterdam

Telefoon: +31 (0)6 51 07 26 08
E-mail: w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl

Volg Wendy op LinkedIn, researchgate en orchid

Wendy Oldenmenger heeft in 1997 de HBO-V afgerond in Deventer en in 1999 de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht met als afstudeerrichting Verplegingswetenschap. In de jaren 1997-1999 heeft zij parttime als verpleegkundige gewerkt in een algemeen ziekenhuis en in een psychiatrisch ziekenhuis.

Na afronding van de studie Gezondheidswetenschappen heb ik van 1999-2004 als pijnverpleegkundige gewerkt in de Daniel den Hoed Kliniek, gecombineerd met een baan als onderzoeker bij het Pijnkenniscentrum bij het Erasmus MC. Mijn eerste onderzoek naar de rol van de verpleegkundige in de pijnbehandeling in Nederland was meteen het onderzoek met de meeste maatschappelijke impact. Naar aanleiding van dit onderzoek werd het ‘Landelijk Verpleegkundig Pijnnetwerk’ opgericht, wat later de V&VN Pijnverpleegkundigen is geworden.

Gelijktijdig werd mijn interesse in pijn bij patiënten met kanker ontwikkeld. Ik kreeg de kans om onderzoek op te zetten om de pijnbehandeling voor patiënten met kanker op de polikliniek te verbeteren. Hierop ben ik in 2012 gepromoveerd op het proefschrift To be in pain or not: research to improve cancer-related pain management. Mijn postdoctorale onderzoek is gebaseerd op dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek hebben wij geïmplementeerd in de praktijk en de resultaten steeds geëvalueerd. 

Sinds 2014 combineer ik dit onderzoek met mijn functie als coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek binnen het Erasmus MC Kanker Instituut. Verpleegkundig onderzoek is belangrijk omdat dit onderzoek een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van evidence based zorg voor patiënten met kanker en hun naasten. Verpleegkundig onderzoek versterkt het medisch onderzoek, aangezien verpleegkundig onderzoek patiënten en hun naasten wil helpen omgaan met de gevolgen van de kanker(behandeling), zich richt op vermindering van de symptoomlast en bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Dit onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd door promovendi, maar ook door verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Binnen het verpleegkundig onderzoek hebben wij 2 onderzoekslijnen:

  1. Klachten en symptomen van de ziekte en/ of behandeling
    In deze onderzoekslijn richten wij ons op studies met betrekking tot pijn en symptoommanagement, bijvoorbeeld de ontwikkeling en validatie van symptoomevaluatietools en webapplicaties om de symptomen van patiënten te monitoren terwijl ze thuis zijn. Daarnaast richten wij ons op alle aspecten van kwaliteit van leven, bijvoorbeeld kwaliteit van leven tijdens vroeg klinisch onderzoek, en bij patiënten met een testiscarcinoom, maar ook op seksualiteit bij hematologische patiënten. Wij willen de klachten en symptomen van de meest voorkomende antikanker behandeling begrijpen en behandelen.
     
  2. Transities in zorg
    In deze onderzoekslijn richten wij ons op de nazorg na de behandeling van kanker bij onder andere patiënten met hoofd-hals kanker en hematologische patiënten. Tevens evalueren wij de ervaringen van zowel zorgverleners als patiënten van de toediening van oncologische medicatie in de thuissituatie.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Projectleider en docent

Tevens ben ik projectleider van het project 'implementatie dataset zorginformatie palliatieve zorg' in kader van het Citrienfonds en werk ik als docent bij de Hogeschool Rotterdam waar ik mede ontwikkelaar en coördinator ben van de multidisciplinaire minor pijn, en waar ik verpleegkundestudenten begeleid bij het afstudeeronderzoek.

Internationale activiteiten

Ik ben bestuurslid van de European Oncology Nursing Society (EONS) en voorzitter van de onderzoeksgroep van de EONS. Een belangrijk Europees project die wij hier uitvoeren is het RECaN project: Recognising European Cancer Nursing.

Publicaties

Blog

 ‘Het is belangrijk dat patiënten met kanker en hun naasten zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving op alle dimensies’. Wendy Oldenmenger vertelt in haar blog hoe verpleegkundig onderzoek bijdraagt aan het verder verbeteren van oncologische zorg.

> Lees haar blog

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website