Mark van den Boogaard

Profiel

Mark van den Boogaard is senior onderzoeker op de IC van het Radboudumc en co-promotor van meer dan 10 promovendi (verpleegkundige, artsen, epidemioloog, en een fysiotherapeut) waarvan er 3 inmiddels zijn gepromoveerd.

E-mail: Mark.vandenBoogaard@radboudumc.nl
ResearchID: N-5857-2014
Orchid: 0000-0003-4233-2903

Volg Mark op Twitter (@markvdboogaard), LinkedIn en ResearchGate.

Mark van den Boogaard heeft zich na zijn in-service A-opleiding (Maasziekenhuis Boxmeer) gespecialiseerd tot CCU verpleegkundige (Westeinde ziekenhuis Den Haag) en later IC-verpleegkundige (De Weezenlanden Zwolle) en werkt sinds 1996 op de IC van het Radboudumc. Eerst als IC-verpleegkundige en later als onderzoeker. In onderstaand profiel neemt hij ons mee in de 2 onderzoekslijnen die hij leidt. 

Van 2000-2005 heb ik Verplegingswetenschap gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. In 2007 ben ik gestart met promotie onderzoek en in 2012 gepromoveerd op het proefschrift 'Delirium in Intensive Care Patients; detection, impact, prediction, prevention, and biomarkers'. Sinds die tijd ben ik senior onderzoeker op de IC van het Radboudumc en ben co-promotor van meer dan 10 promovendi (verpleegkundige, artsen, epidemioloog, en een fysiotherapeut) waarvan er 3 inmiddels zijn gepromoveerd. Op de afdeling intensive care van het Radboudumc leid ik 2 onderzoekslijnen:

  • de eerste is een vervolg op mijn Ph.D-project en richt zich op delirium op de intensive care.
  • de tweede onderzoekslijn is gericht op langetermijneffecten van IC-opname voor IC-overlevenden

Delirum op de intensive care

Delirium is een groot probleem in ziekenhuizen, maar vooral op de IC. Een groot deel van de IC-patiënten heeft een delirium/delier, wat gepaard gaat met negatieve kortetermijn- en langetermijneffecten. Daarom richt mijn onderzoekslijn zich vooral op vroegherkenning van hoog-risico patiënten middels voorspelmodellen en de preventie van delirium, zowel:

Zo hebben we 2 delirium predictiemodellen ontwikkeld en gevalideerd (nationaal en internationaal) en dit zijn momenteel de enige 2 bestaande statische IC delirium voorspellingsmodellen ([E-] PREDELIRIC). Daarnaast voeren we grote multicenter IC deliriumpreventie studies uit. Dit maakt dat de IC van het Radboudumc wereldwijd wordt gezien als een goed IC delirium onderzoekscentrum.

Regelmatig geef ik nationaal en internationaal (vaak op uitnodiging) presentaties op gebied van IC delirium. Daarnaast was ik in 2011 lid van de Nederlandse IC-delirium richtlijn en in 2018 lid van Amerikaanse IC richtlijncommissie (Pain-Agitation-Delirium-Sleepdisorders and Immobility). Verdeer heb ik meerdere hoofdstukken geschreven in IC delirium boeken, ben ik bestuurslid van de European Delirium Association, redactielid van Journal of Critical Care, lid van de deliriumwerkgroep van de European Society of Intensive Care Geneeskunde. Samen met Europese partners neem ik zitting Europese netwerkgroep die is gericht op het opzetten van een opleidingsnetwerk voor onderzoekers (EUGrant-voorstel COSMIC-NET). Tenslotte heb ik in 2017 op verzoek van professor John Devlin voor een periode van 8 weken aan de Northeastern University in Boston (VS) gewerkt.  

Langetermijneffecten van IC-opname voor IC-overlevenden

In het kader van mijn tweede onderzoekslijn over de langetermijnuitkomsten van IC-overlevenden ben ik projectleider van het MONITOR-IC-project. Dit is een multicenter cohortonderzoek met duizenden IC-overlevers met een follow-up tijd van 5 jaar. Hierbij verzamelen we patiënten gerapporteerde uitkomsten gegevens (PROMs), medische uitkomsten en gegevens over de kosten die hiermee gepaard gaan. Dit project gaat ons veel inzicht verlenen in het voorkomen van het post-intensive care syndroom (PICS), de effecten van ernstige ziekte en IC-opname op kwaliteit van leven, en het risico op het ontwikkelen van PICS. De resultaten van deze studies kunnen we vervolgens gebruiken om preventie en behandelbeleid (zowel binnen als buiten de IC)  te ontwikkelen en uit te voeren om uiteindelijk de PICS-symptomen te voorkomen en te reduceren. De MONITOR-IC is momenteel wereldwijd het grootste IC  langetermijnuitkomsten project.

Publicaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website