Annemarie de Vos

Verpleegkundig Onderzoeker

(tevens lid Ledenraad V&VN)

Amphia, Breda

Telefoon: +31 (0)6 31 39 33 87
E-mail: avos3@amphia.nl

Volg Annemarie op Twitter (@jbmdevos) en LinkedIn.

  

Visie

Hoe zorgen we ervoor dat verpleegkundigen met passie en trots kiezen voor het vak en gedurende hun werkzame leven geboeid blijven? En met name, hoe zorgen we er voor dat de groep verpleegkundigen, ouder dan 50 jaar, vitaal aan het werk blijven?

Onderzoek heeft aangetoond dat een juiste werkomgeving, zoals beschreven in het programma Excellente Zorg, bepalend is voor het aantrekken en behoud van verpleegkundigen. Een dergelijke werkomgeving kenmerkt zich door het werken met vakbekwame collega’s, goede relaties met artsen, autonomie, support van de direct leidinggevende, zeggenschap over de beroepsuitoefening, opleidingsmogelijkheden, voldoende personeel en een patiëntgerichte zorgcultuur.

Een organisatie, die voldoet aan deze kenmerken, faciliteert een gezonde en productieve werkomgeving, waarin verpleegkundigen tot hun recht komen en hun kennis, vaardigheden en deskundigheid optimaal kunnen inzetten. Verpleegkundigen, die goede zorg kunnen verlenen, zijn meer tevreden over de werkomgeving en het geleverde werk, met als gevolg dat ziekteverzuim en personeelsverloop dalen.

Beter inzicht in deze factoren draagt, naar verwachting, bij aan gerichte strategieën en interventies om verpleegkundigen te binden, boeien en behouden voor het vak, nu en in de toekomst.

Meer informatie

Bekijk de meest recente activiteiten van Annemarie in het Amphia Wetenschapsmagazine Ambitie (juni 2019):

  • Pagina 32-33: Van verpleegkundig promotieonderzoek wordt iedereen beter
  • Pagina 39: What are the pebbles in your shoes?
  • Pagina 41: Jurylid Amphia's 11e Wetenschapsmiddag
  • Pagina 41: Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) 2.0
  • Pagina 48: Publicatie

Annemarie is betrokken bij de volgende ZonMw-projecten:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website