Projectomschrijving

Met de toename van patiënten met een complexe zorgvraag, neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Deze complexiteit van zorg en zorgverlening vraagt andere competenties van de hulpverleners. Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg worden een steeds belangrijker onderdeel van de zorg. 

2 academische leer-werkplaatsen

Om de hierboven genoemde competenties in de praktijk te integreren, worden in dit project 2 academische leer-werkplaatsen opgezet. Binnen deze leer-werkplaatsen werken verpleegkundigen, studenten en onderzoekers uit verschillende beroepsgroepen samen aan het optimaliseren van de zorg voor een complexe patiëntengroep. 

Methoden van het project

Belangrijke methoden die daarbij worden gebruikt zijn ‘whole system in the room’ bijeenkomsten (evaluatie met alle betrokkenen) en ‘follow the patient’ (afstemming van de zorg over de muren van hun eigen organisatie heen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website