Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is het team van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) in verpleeghuizen beter in staat stellen om zorg te verlenen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het V&V-team. Dit wordt het implementeren van evidence based nursing genoemd.

Werkwijze

In dit project wordt door middel van actieonderzoek het V&V-team gecoacht in het implementeren van evidence based nursing. In elke deelnemende zorgorganisatie zal een verpleegkundige (HBO of Master geschoold) de expliciete taak krijgen V&V-teams enthousiasmeren, coachen en ondersteunen in het uitvoeren van evidence based nursing. Een externe coach uit het projectteam coacht deze verpleegkundige bij het uitvoeren van haar expliciete taak.

Verwachte opbrengst

Het project zal bijdragen aan zowel evidence based nursing in de dagelijkse zorgpraktijk, als het verder ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap in V&V teams binnen verpleeghuizen.

Interview

‘We hebben alle professionals weten te betrekken in de Evidence Based Practice cultuur’. In een interview vertellen projectleider Anneke van Vught en intern coach Annemie van de Wouw meer over evidence based werken in verpleeghuizen.

> lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website