Projectomschrijving

Neurosarcoïdose in Nederland: prevalentie, diagnostiek en behandeling

Sarcoïdose is een aandoening van het afweersysteem. Patiënten kunnen zich met allerlei symptomen presenteren afhankelijk van betrokken orgaansystemen. Indien het centrale of perifere zenuwstelsel erbij betrokken is spreekt men van neurosarcoïdose. Afhankelijk van de lokalisatie kan vrijwel ieder neurologisch beeld ontstaan. Vanwege een gebrek aan prospectieve series is er grote behoefte aan registratie van voorkomende gevallen. Gezien de heterogeniteit van de presentatie is het onmogelijk om hier gerandomiseerde studies naar te doen. Via een online landelijke registratie van neurosarcoïdosepatiënten wordt getracht inzage te krijgen in de diversiteit en het beloop van deze zeldzame presentatie van sarcoïdose. Daarnaast zal een uitgebreid literatuuronderzoek worden gedaan om uiteindelijk richtlijnen te kunnen voorbereiden over op welke manier neurosarcoïdose vast te stellen en ook wat de meest optimale behandeling is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website